Kiti

... nežiūrėk bagotumo, bet razumo 166. nevydžiams, negirdžiams tavo ... su žmogum turtingesniu, idant… 190. nei šykštus, nei ... 226. kūnas subrendęs, laikas tekėti, turtui nesant, reikia kentėti 227 ... aitvaro atneštas turtas dažnai ašarom pavirsta 336. aitvaras ...


Kiti

... pasiųsi – vis netuščia vieta 166. lova – tinginio lopšys 167 ... pliuškis, tai ir tinginys 190. kad tinginys pasidirbtų, ... tinginiui nepadeda 226. dienutė – motutė darbininkui, o naktis – tinginiui 227. ... tada ima plepėti 260. asilą pažinsi iš ausų, tinginį ...


Kiti

... kaip piemuo, krekenos neiššikęs 166. kalba kaip piemuo 167. ... kalba – karvelis, darbais – vilko brolis 190. kalba – kaip žlugtą skalbia ... žmogų puošia 226. graži kalba piktus darbus slepia 227. graži ... nežino ką kalba 260. aštri kalba nepaveikia, tik suerzina ...


Kiti

... nueiti pas protėvius grybauti 166. nors kuprotas(a), bet bagotas ... jo protą nesurijo vilkas 190. mušdamas proto nedaduosi, ... nubausti, pirma apakina 226. kur žmogus protu ... jėga uolas skaldo 227. kur protingas pralįs, ... tas 340. ir asilo protu pasitikėsi, kai ...


Kiti

... velnias raitas joja ant girnų 166. velnias poną peklon nujotų ... 189. velnias galvoj ženijas 190. velnias gali nunešti 191. ... velnio kaltas 226. veidelis kaip aniuolio, o akelės velnio 227. vedžionė ... 443. ragus paduok, velnią pats ištrauksiu 444. puldinėja ...