Anekdotai

... Čiapajevas su Petka. Petka tarė: pasėdim, užteks durnių voliot ir ... atsiradus Kobra gelia miegančiam Petkai į gerą vietą. Petka, kad pašoks, kad suriks. Čiapajevas atbėga ir ...


Anekdotai

... ir lipam į medį, o jie prabėgs. Petka įsikabina į šaką, įlipa į medį, o Čiapajevas rėkia: – Petka, daugiau nebegaliu. Gelbėk, padėk. O Petka ir ...


Anekdotai

Čiapajevas su Petka pateko į nelaisvę. Juos įmetė į kamerą, ... vieną ėmė tardyti ir reikalauti išduoti karinę paslaptį. Pirmajį išvedė Čiapajevą. Mušė ... į kamera, Petka net nustėro...o Čiapajevas jam ir sako: -Aš gi sakiau-užsirašykim viską. O tu ...


Anekdotai

... ir Petką į Afriką kultūrinio darbo dirbti. Po metų atvaro komisija tikrinti. Mato: Čiapajevas kateriu lekia išilgai Nilo ir ... Petka pasikinkęs du negrus aria. Komisija pasipiktinus: - Klausyk, Petka, ...


Anekdotai

Kartą Petka plovė juodoje jūroje kojinę. Kai išskalbė vieną, užsigalvojo. Čia priėjo Čiapajevas ir paklausė: – Apie ką galvoji? Petka ir sako: – Na, galvoju, ar antrą kojinę skalbti ar ne?


Anekdotai

Įsiutęs Čiapajevas purto Petką: - Klausyk, parazite, jeigu tavo kojinės vėl šią naktį bildėdamos nugrius ir mane prižadins, aš į tavo galvą savo paklodę sulaužysiu!


Anekdotai

... parašyti. Petka staigiai paduoda jam popieriaus ir pieštuką, Čiapajevas kažką parašo, paduoda Petkai ir... miršta. Rytojaus dieną, laidojant vadą, prie kapo duobės Petka ...


Anekdotai

... Petka šikt užsinorėjo.. Čiapajevas sako: -Pakentėk, į spektaklį atėjai, o ne į tualetą. Palaukė Petka ... per pirmas pasitaikiusias duris, ir prišiko į kažkokį vazoną... Grįžta Petka atgal ... grindų. Čiapajevas pro ašaras, žvengdamas sako Petkai: -Nu Petka, nu tu ...


Anekdotai

... Petka šikt užsinorėjo.. Čiapajevas sako: - Pakentėk, į spektaklį atėjai, o ne į tualetą. Palaukė Petka ... per pirmas pasitaikiusias duris, ir prišiko į kažkokį vazoną... Grįžta Petka atgal ... grindų. Čiapajevas pro ašaras, žvengdamas sako Petkai: - Nu Petka, nu ...


Anekdotai

... Čiapajevas Petką į aukštąją mokyklą mokytis. Tas po kiek laiko sugrįžta o Čiapajevas ima jį egzaminuoti: - Na, tu, Petka, dabar protingas, ... modelį, jį supaprastinkime iki vagono ir dabar supaprastinkime iki esminio ...