Posakiai ir sparnuotos frazės

... Posakiai apie meilę. Aforizmai apie meilę. ... skausmas jas išdegina, išvalo nuo žemės šiukšlių. – S. Nėris. Meilė – šviesos ... Tu meile netikėk! Nėra šioj žemėj meilės. Yra savimeilė, plėšri, ... kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Posakiai apie žmones. Aforizmai apie žmones. ... jį virš kitų būtybių, gyvenančių žemėje. – I. Kantas. Aš manau, kad ... Žmogus tol klysta, kol gyvena žemėje; bet doras žmogus ir ... Žydų patarlės Jeigu Dievas gyventų Žemėje, žmonės jam išdaužytų langus. Nejausti ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... užkariautas baltų ir finų žemes. Bene pirmasis netiesiogiai šį ... (1251). Tradicija vadinti užkariautas nekrikščionių žemes evangelijų personažų vardais atsirado ... praminę Kristaus žeme. Vėliau užkariautąją Prūsiją (XIII a.) jie praminę švento Petro žeme.


Posakiai ir sparnuotos frazės

... nedorumo planavo milžinišku potvyniu sunaikinti Žemę. Tačiau tarp visų žmonių atsirado ... uždarė jo duris ir užtvindė žemę. Šventasis Raštas rašo: “prasiveržė visi ... skliauto užtūros. Lietus pylė ant žemės keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... savo aštrųjį pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau ... angelas numetė savo pjautuvą žemėn ir nuskynė žemės vynmedį, ir supylė vynuoges ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, ... kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... , kad Dievas nutarė išnaikinti gyvybę žemėje, todėl, kad žmonės pasidarė nedori ... . Taip Dievas išnaikino visą gyvybę žemėje, išskyrus Nojų ir visus su ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... titanai ir titanidės buvo Gajos (žemės) ir Urano (Dangaus) vaikai, kurių ... kovą su titanais dėl valdžios žemėje. Dešimt dienų trukusią kovą laimėjęs ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Tarp dangaus ir žemės apie neaiškią ar dviprasmišką kieno ... likosi kaboti tarp dangaus ir žemės, o mulas, ant kurio jis sėdėjo ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Pažadėtoji žemė – visų lūkesčių išsipildymo vieta, kurioje ... : „Tikėdamas jis (Abraomas) apsigyveno pažadėtoje žemėje, tarytum svetimoje, įsikūręs palapinėse su ...