Kiti

... žmogaus skūra stora – iškentės 195. žmogaus širdis nepasotinama 196. žmogaus širdin neįlysi 197. žmogaus prakaitas visur vienodas 198. žmogaus ... . gėris – vidinis žmogaus grožis 746. geriau ...


Anekdotai

... - vieni žvėrys. (Nojus) Svarbiausia - vidinis žmogaus grožis. (Džekas Skerdikas) Kažkas judina mano ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... – O. Vaildas. Grožis tėra laimės pažadas. – Stendalis. Grožis – trumpalaikė tironija. – Sokratas. Grožis turi ... ir taip toliau, bet grožis, tikras grožis dingsta tada, kai ... tobulo žmogaus, neugdant grožio jausmo. – R. Tagorė. Nepaprastas grožis ir didelės ...


Kiti

... nešertu arkliu nearsi, alkano žmogaus darbu nepasidžiaugsi 294. ... savo darbą nesikišk 327. ne grožis žmogų puošia, o jo ... 911. darbas – ne šūdas, žmogaus nesuterlioja 912. darbas – ... žemina 919. darbas žmogaus nelenkia 920. darbas žmogaus negadina 921. darbas ...


Kiti

... 5. žmogus turtingas skaitos už protingą 6. žmogaus turtas kojų apačiose 7. žento turtai ... netaukuotas kaip tas turtingočius 279. grožis ir turtai praeis, o žmona liks ... 319. beturtė niekuomet nepagadins gero žmogaus, o turtas – visuomet 320. begerdamas namus ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... , jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė. Jei moterys iš prigimties ... . – J. Laucius. Niekas taip lengvai neišveda žmogaus iš kelio ir pats iš ... , jos didžiausias rūpestis – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė. Pagrindinė priežastis, kodėl moterims ...


Kiti

... 133. prie proto tai ir grožis tinka 134. po laiko ir ... iš proto kraustosi 260. kiek žmogaus, tiek ir proto 261. kiek ... būti 369. geriau klausyti protingo žmogaus barimo negu kvailio pagyrimo 370 ... dar toliau 464. akys parodo žmogaus protą 465. akys didina protą ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... kurį kančiai suteikia laikas. Tai žmogaus transcendencija savo paties atžvilgiu. – A. ... linijos, nei puikios spalvos; vienintelis grožis — tai tiesa, kuri tampa ... geriausias simbolis amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę. – ...


Merfio dėsniai

... ir automatizuojantis žmogaus klaidas. Kompiuteris – tai elektroninis įrenginys, kuris nepakeis žmogaus ... nes programuotojai taip jos nekenčia. Žmogaus smegenys įprastai apkrautos tik ... ten, kur atrodytų, viešpatauja grožis ir tobulybė. (Frederikas Bruksas ...


Tostai jauniesiems

... , kad žmogaus protui yra nesuvokiama jo didy­bė ir grožis, jis nusprendė ...