Kiti

... 7. žydo pakutra 8. žydo paklotė 9. žydo ožka 10. žydo merga 11. žydo mados 12. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 13. žydo iš bulvių neišprašysi 14. žydo botagas 15. žydo arklys ...


Kiti

... liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. žodžiu – ąžuolus varto, darbu – ir ... kaminų krėsti 360. mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia – nežinia kur ... darbo 566. išdegė darbas kaip raganai alus 567. iš žydo darbininkas, kaip ...