Kiti

... turėsi 430. kad būtų metai švenčių ir maišas pinigų, ... pinigų 441. jei nori netekti draugų – paskolink pinigų 442. ... neskolink pinigų 443. jei ne pinigais, tai sėtiniais 444. jei ... turtingas 447. jautis pinigų nepribaubs 448. jaučiu baubiant dvaro neišloši 449. ...


Kiti

... 248. kokie metai, toks protas ... 443. be dvylekio nėra nė proto 444. barzdą neši, o proto neturi 445. barzda kaip ožio, o protelio nė jokio 446. bagotas be proto protingas 447 ...


Kiti

... 440. ramiam liūne velniai veisiasi 441. raistas nebus be velnio 442. raišas kaip devintasis velnias 443. ragus paduok, velnią aš pats ištrauksiu 444 ... 977. jau treti metai, kai tavęs ...


Kiti

... apverčia kitaip 78. žmogus mėtais ir vilku, ... 441. nelaimių darytojas yra pats žmogus 442. nelaimėje žmogus prie visko griebiasi 443 ... … 444. nei žmogui pasakyti, nei pačiam pasiklausyti 445 ... 447. nei ponas, nei žydas, nei žmogus 448. nei Dievui, nei žmogui 449 ...


Apie Kalėdas

... šventės pavadinimu dar 1823 metais susidomėjo D.Poška, o 1913 m. – kalbininkas K. ... švente. Popiežius Leonas Didysis (440–461 m.) įspėjo Romos tikinčiuosius, ... Jėzau, mažiausias“, sveikina su Naujais metais. Pavaišinami.“ Suvalkijoje kalėdiniu laikotarpiu ...


Kiti

... pradangina 39. sveikata bėga ne metais, ne mėnesiais, ale dienom 40 ... sveikatos 43. su sveikata susipyko 44. su kvailus susidėsi, sveikatos nustosi ... noro – dėl sveikatos 69. nauji metai – nauja sveikata 70. mušdamas neišmuši ...


Kiti

... Naujieji metai. Dabartinį metų skaičiavimą pagal Romos imperatoriaus Julijaus Cezario (102-44 ... metus, tokie ir bus ateinantys metai. Todėl visi stengėsi būti linksmi ...


Kiti

... . tinginys ir įduotą pameta 44. tinginys guli, ale išmintį ... 62. tinginiui visuomet blogi metai 63. tinginiui vis blogas ... 143. šaltis gydo tinginius 144. raukos kaip tinginys, darban ... už darbo, tinginiai – už šaukšto 244. darbas žmogų gražina, tinginystė – ...


Kiti

... kalba, o išmintingas valdo savo liežuvį 44. kurie ieško išminties ir šviesos ... kūnas ir jėgos padyla, tada metai ir išmintis pakyla 58. ką ...


Kiti

... . teisybė pasaulyje aklas, o neteisybė – akyla 44. teisybę pasakysi – daug priešų įsigysi ... nesako 111. nelygu diena, nelygu metai, nelygu ir teisybė 112. nebuvo ... ilgesnė, to ir teisybė didesnė 144. kieno jėga, to ir tiesa ...