Anekdotai

... ant ežero kranto? - Ne. Tie kreivai pradeda į jį žiūrėti. - Tai gal auksinę grandinę ant ... šuniui pritrumpina grandinę, kad man ant kaklo panašiai užtektų.


Dainų tekstai (žodžiai)

... Štatus, Dar svajoja apie namą ant ežero kranto Ir kad Olialia pupytės jį ... klasių baigei ir pasikeitė planai. Ant kumelės baltos Penelopė neatjos, Gyvenimas ... klasių baigei ir pasikeitė planai. Ant kumelės baltos Penelopė neatjos, Gyvenimas ...


Anekdotai

Ant ežero kranto melžėja melžė karves, o vandenyje viskas atsispindėjo atvirkščiai...


Anekdotai

Ant ežero kranto gulėjo girtas devyngalvis slibinas ir nerišliai dainavo sutartinę.


Anekdotai

Sėdi vaikinas su mergina naktį ant ežero kranto. Staiga vaikinas sako merginai: -Gal susituokim? -Žinoma,-nudžiunga mergina Vaikinas ilgą laiką tyli. Mergina jo ir klausia: -Ko tyli? -Jau ir taip per daug prisišnekėjau,-atsako išbalęs vaikinas


Anekdotai

Ramų vakarą ant ežero kranto sėdi susiglaudusi porelė ir gėrisi saulėlydžiu. - Žinai ką?, - sako panelė, - Imkim ir susituokim! - Gerai, - atsako vaikinas ir ilgam nutyla. - Ko tu tyli?, - klausia panelė. - Tai, kad ir taip jau, atrodo, prisišnekėjau...


Anekdotai

Ramų vakarą ant ežero kranto sėdi susiglaudusi porelė ir gėrisi saulėlydžiu. - Žinai ką?, - sako panelė, - Imkim ir susituokim! - Gerai, - atsako vaikinas ir ilgam nutyla. - Ko tu tyli?, - klausia panelė. - Tai, kad ir taip jau, atrodo, prisišnekėjau..


Kiti

... , papasakojo tėvams, kas prie ežero nutikę. Tėvai nutarė neatiduoti ... išleido. Nuvežė žalčiai Eglę ant jūros kranto, o ten jos gražus ... medžiu ir iki šiol ant jūros kranto gedi savo žuvusio ... prasmegdavo. Pyko nelabieji ant motinos Anykštos, ant jos giminės, ir ...


Anekdotai

Sėdi du indėnai ant aukšto ežero kranto, rūko taikos pypkę ir nebyliai ...


Anekdotai

... , tamsu. Išeina Petka prie didelio ežero. O ežeras visas išdžiūvęs, nei žuvytės ... žolių, nieko... Žiūri Čiapajevas sėdi ant kranto, toks liūdnas, susimąstęs... Petka ir ... čia ir galvoju - ar plaut antrą kojinę, ar ne?