Tostai apie vyrus

... Ponai, šiandien pakalbėkime apie meilę. Sakoma: prancūzas turi ir ... degtinę. O mes pakelkime taures už brolį lietuvį, kuris nespjauna į rusišką degtinę ...


Tostai apie moteris

... gražuolę Eleną. Menelajas ir jo brolis Agamemnonas pasikvietė į pagalbą kitus achajų ...


Kiti

... brolis, našlaitė ir t.t.). Į veikėjų charakterius taip pat beveik nesigilinama, užsimenama tik apie ... nusivež sava namuosan. Stebuklinė pasaka “Apie brolius”: Vieni tėvai išėjo rugių ... Ragana atvertė šuniuką, arklį ir brolį. Abu broliai grįžo laimingai namo.


Dainų tekstai (žodžiai)

... dainas. Pirmoji apie meilę ir jos paikas akis, Antroji apie draugą, nes jis jau nebegrįš, Trečioji apie brolį ir kiemo mergaites, O kitos apie ...


Kiti

... žydas ženytis 102. Užpalis prie Sapiehos žydėjo, šiandien gaišti pradėjo 103 ... gyvenkim, kaip broliai, rokuokimės, kaip žydai 508. gyvenkim kaip broliai, rokuokimės kaip žydai 509. gyvenkim broliškai, rokundą veskim ...


Kiti

... liaudies patarlės apie draugus. 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis 2. žilas plaukas ... draugais, atsargus su visais 226. brolių meilė yra sidabras, o draugų – auksas ... draugas 247. atskirai gyventi – su broliais draugauti, drauge gyventi – su marčiomis ...


Kiti

... . žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis 19. žmogus žičlyvas 20. ... kelmo gyventi 316. spręsk apie žmogų ne iš nosies, o ... ne medaliai, bet darbai kalba apie žmogų 474. ne linksmybėje ... , nei žydui 869. brolis broliui nelygus 870. broli broli, mačiau karalių – ogi ...


Kiti

... apie gyvūnus ir augalus. Mįslės apie daržoves. Mįslės apie vaisius. Mįslės apie medžius. Mįslės apie grybus. Mįslės apie bites. Mįslės apie ... (Riešutas) Mažas broliukas dideliais žingsniais ...


Kiti

... moterų nutęsamas 23. vyriausiam broliui darbai, jauniausiam – turtai 24. ... – karvelis, pažiūri darbą – vilko brolis (dėdė) 260. pakark šunį ... kalba – karvelis, darbais – vilko brolis 516. kaip jautis prie ... darbu iki kaklo 1096. apie gerus darbus kalbėk drąsiai ...


Kiti

... ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... saujoj 481. piršlys – velnio brolis 482. pirmutinis vedimas nuo ... laikė 688. melagis – velnio brolis 689. medžiotojams ne Dievas ... velniu stoja 849. karvės broli, velnio susiede 850. kartais ...