Anekdotai

... taisyklių, ištraukite šaukštą iš dėklo. 2.Atsargiai laikydami šaukštą dešinėje rankoje ( ... 3.Pasukite šaukšto konstrukciją 90° kampu apie išilginę ašį. Atsargiai įleiskite ... saugumo technikos taisyklių patalpinkite šaukštą valgomąjį-gilų į įdėklą. PASTABOS ...


Kiti

... 191. pavasarį – vandens viedras, o šaukštas purvo, o rudenį – šaukštas vandens, o purvo viedras 192 ... molis su vandeniu 231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys neiškastas 232 ... kaip vandens šaukštas 520. … kaip laivas vandenį 521. … kaip jūroje šaukštas vandens ...


Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj ... traukė, du vanagai laukė. (Lėkštė, šaukštas, pirštai, akys) Dvi seselės per ... . (Duona) Penki vyrai rąstą neša. (Šaukštas rankoje) Peiliais pjausto, o kraujo nei ...


Kiti

... Mįslės apie daiktus. Juokingos mįslės. Linksmos mįslės. ... , miške augęs į burną lenda. (Medinis šaukštas) Maža panelė, o visus žmones rengia ... kunkuliuoja. (Puodas verda) Palyžt – pataukšt. (Šaukštas) Pats joja, o kojos už ausų ...


Kiti

... (kopūsto kotas) graužt, nabašninkų praust. (Apie senmergę). 4.Jaunam ir pelė dantis ... . 13.Pasiliksi, mergele, rugienų griebti. (Apie senmergę). 14.Pasišiaušęs kaip senmergės ... padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio. 26 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie meilę. 1. zgada, meilė ubagų seilė 2. ... meilės 4. vyrams niekados netikėk, kad apie meilę kalbės 5. visos ligos išgydomos ... viedrais meilę mieravo, o ant galo šaukštais 45. pirma meilė, paskui peiliai ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie sveikatą. 1. žmogus senyn, sveikata mažyn 2. ... žmogų sutiko 63. nesemstyk dideliais šaukštais sveikatos – išsemstysi ir mažučiukais 64 ... užteks 117. Dieve, duok sveikatą, apie bambą juodą živatą 118. Dievas ...


Kiti

... ligų: arba gydytis, arba negalvoti apie tai. Jeigu norai užgęsta, tai ... svetimą turtą, kurčias girdėdamas apkalbas apie artimuosius. Tėvas saugo ją vaikystėje ... padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio. Viskas ...