Tostai apie moteris

Būna, kad randi akmenėlį prie jūros ir kažkodėl jis tau pasiutusiai mielas... Arba rudeninis medžio lapas - toks paprastas ir toks gražus... Arba mėgstama daina: dainuoji ir nenusibosta net po 1000-tojo karto... Taip ir tu kaip tas akmenėlis - pasiutusiai ...


Tostai apie moteris

Mus iš visų pusių spaudžia, tačiau nesugniuždo; mes sukrėstos, tačiau neapimtos nevilties; persekiojamos, tačiau nenugalimos; blaškomos, tačiau nesunaikinamos.


Tostai apie moteris

Keisti tie metai. Jų kaskart daugėja Paliekančių plaukuos sidabro brydę. Kas vakar buvo mielas - svetimėja, Nutolsta praeitin draugai išklydę. Jauna, graži, širdy visai mergaitė, Sulaukus metų moteries Balzako, O skruostai taip jaunatviškai nukaitę, O ...


Tostai apie moteris

Žemėj Velnias gyveno kadais su šeima. Nežinia kaip seniai jis jau buvo našlys Atminimui žmonos liko dukterys trys. Dar ketvirtą turėjo slapta nuo žmonių. (Nešventų pasitaiko, deja, ir velnių!) Taigi buvo kitoms ji sesuo netikra, Toji Laumės gražuolės ir ...


Tostai apie moteris

Ateina 18 m. panelė prie ąžuolo ir sako: - Ąžuole,ąžuole sužaliuok tiek kartų kiek sugriešijau. Sužaliavo viena šakelė ąžuolo. Ateina 25 m. pana prie ąžuolo ir sako: -Ąžuole, ąžuole, sužaliuok tiek kartų kiek sugriešijau. Sužaliavo pusė ąžuolo. Ateina 35 ...


Tostai apie moteris

Kartą jūroje per audrą sudužo didžiulis laivas. Vienas jūreivis, talžomas šaltų bangų, sako: – Kas bus, tas! Dieve, duok man tiek rastų, kiek kartų mano žmona buvo man neištikima! Ir gavo vieną rastą. Kitas jūreivis irgi prašo to paties. Ir gavo visą ...


Tostai apie moteris

Sakoma: “Jeigu nežinai kaip pasielgti, pa­sitark su žmona ir padaryk priešingai.” Tad pakelkime tostą už moteris, kurios suteikia vyrams galimybę teisingai pasielgti sudėtingose situacijose!


Tostai apie moteris

Viena moteris pareiškė, kad ji namuose laiko tris padarus, kurie jai atstoja vyrą. Tai: šuo, kuris visą dieną loja ir purvino­ mis letenomis primindžioja grindis; papūga, kuri be perstojo keikiasi, ir katinas, kuris per naktis, velnias žino kur, ...


Tostai apie moteris

Degtinė tinka ir moterims, bet ji subalan­suota vyrams. Moterys, neieškokite stiprios degtinės – ieškokite stiprių vyrų, kurie yra subalansuoti jums! Tad pakelkime tostą už teisingą moterų pasirinkimą!


Tostai apie moteris

Vaikinas nusprendė vesti savo išrinktąja ir jai pasipiršo. Mergina sutiko, bet tik su viena sąlyga: – Kartą per metus vienai dienai turėsi mane išleisti ir nieko neklausinėti. Vaikinas sutiko. Netrukus jie sukūrė šei­mą ir gyveno gražiai ir laimingai. ...