Tostai apie moteris

Vieno medžiotojo gyvenimo svajonė buvo pagauti juodsidabrę lapę. Jis skersai ir iš­ ilgai išvaikščiojo visus miškus, kalnus, tar­peklius ir brūzgynus, bet įgyvendinti svajo­nės vis nepavykdavo. Metai bėgo, medžiotojas vis mažiau turėjo jėgų. Teko ...


Tostai apie vyrus

Žalia varlė šliaužia geležinkelio bėgiais. Staiga pralekia traukinys ir nukerta jai kojas. Nušliaužia varlė į krūmus ir mąsto: – Gražios buvo kojytės, reikėtų grįžti ir pasiimti. Varlė tik nušliaužė ant bėgių ir pralėkdamas traukinys nukerta jai galvą. ...


Tostai apie vyrus

Saulė moterį nurengia iki maudymosi kostiumėlio. Tad išgerkime už tai, kad vyrai būtų karštesni už saulę.


Tostai apie moteris

Išgerkim už nuostabias damas ir kitus mitinius herojus…


Tostai apie vyrus

Išgerkim už bučinį, kurį sugalvojo vyras, kad užčiauptų moteriai burną…


Tostai apie vyrus

Du kaubojai sėdi bare… Staiga atsiveria durys ir į barą įeina arklys, užsisako butelį viskio, jį vienu mauku išgeria, užkanda agurku ir išeina iš baro. Vienas kaubojus atsisuka į kitą ir sako: – Visko gyvenime mačiau, bet kad viskį išgėręs agurku užkastų ...


Tostai apie moteris

Kartą vyras paprašė pas Dievą sutverti moterį. Dievas paėmė truputį saulės spindulių, mėnulio šviesos, švelnų antilopės žvilgsnį, stirnos jaudulį, balandžio ramumą, gulbės grožį, pūko švelnumą, vandens gaivumą. O kad nebūtų saldu, idėjo vėjo nepastovumo, ...


Tostai apie moteris

Moteris ilgai negalėjo susilaukti vaikelio. Tuomet ji nuėjo tartis su Dievu, kad šis suteiktų jai malonę ir padovanotų vaikelį. Dievas pasižiūrėjo į apsiašarojusią moterį, pažvelgė į jos troškimu trykštančią širdį ir paklausė: – Ar pasiruošusi gimdymo ...


Tostai apie vyrus

Mokytojas nori vaizdžiai paaiškinti skirtumą tarp rožės ir kaktuso: – Įsivaizduokite dailiai apsirengusią jauną, gražią moterį… Tai tokia esanti rožė. O šalia jos stovi žalia neišvaizdi būtybė, kuri ir žydėt retai žydi, o dažniausiai ji bežiedė. Ta ...


Tostai apie moteris

Išvargę, visiškai išsekę nuo bado vos kojas velka du žmogėdros – tėvas ir sūnus. Priešais ateina gražutė riebuilė moteris. – Tėti, suvalgykime ją,- pasiūlo sūnus. – Ką tu sūneli, argi galima sušveisti tiek kalorijų išsyk? Negi tu žurnalų neskaitai? Eina ...