Apie Kalėdas

... dienas. Pirmą Kalėdų dieną žmonės būdavo rimtai nusiteikę, niekur neidavo ir nieko nedirbdavo, bet burdavo ateinančių ... pirmą dieną pasirodo saulė, metai bus derlingi. Kalėdinės pusnys pranašavo ...


Kiti

... sau įdėsi, su kvailiu – ir savo prarasi 20. su kvailus ... žino, kad sekmadienis – nedarbo diena 200. kiekvienam gudruoliui ... atidaryta – ji laukia ateinant kvailių ir jų pinigų 211. kaip ... 267. gudrus – kai girtis, kvailas – kai darbas dirbti 268. gudrų pažinsi ...


Kiti

... ubagą ateina duonos prašyt 81. turi duonos ir prie duonos ... duonos neatrieksi 214. rytdiena atsineš savo duoną 215. Rygos duona ... duos? 544. kas aria dirvą savo, bus pasotintas duona, o kas ... tam darbas nesunkus 560. kam dirbi, to ir duoną valgyk 561. kalvis ir ...


Kiti

... 181. sveikas ir sudiev 182. svečias ateina: duok ... darbai 307. Pondievo pečšluostė, o velnio pečkuris 308. pondieve, padėk ir bėgančiam, ir ... pirštais su Dievu nesudursi 327. piršlį veršiena, dieverį gaidiena 328. pirmutinis ... mala ir mala Dievas savo girnom 573. ...


Kiti

... ir pamestas 114. velnio nereikia ieškoti – jis pats ateina ... užsirašo velnias skarbus 323. šventės darbas velniui reikalingas 324. susiruošė ... savo, velnias savo 470. ponui velnias ir košę prišika 471. ponui į košę velnias spirgais ...


Merfio dėsniai

... kantrybės. Tą dieną, kai jūs pirksite greitesnį modemą, ... savo kompiuterio. Tikrovė ir virtualus gyvenimas nemaišomi. Elektroninis laiškas, kuriame parašytas įžeidžiantis atsakymas, ateina ... , meilės prisipažinimą. Indeksacijos darbai pasieks jūsų tinklapį ...


Merfio dėsniai

... – tai tas, kuris kiekvieną rytą ateina į darbąskirtingų pusių. Viengungis – tai ... Moteris rūpinasi savo ateitimi, iki neturi vyro. Vyras niekada nesirūpina savo ateitimi, ... 3. Tu gali savo kasdieninį maistą nudobti. 4. Tavo veidas kiekvieną dieną gali ...


Kiti

... žirgai. Ištaškyti vandenį lengva, sunku jį surinkti. Į taikią šeimą laimė ateina ... informuoti. Jei tris dienas neskaitei jokios knygos ... savo minčių. Nebaidyk musės nuo draugo kaktos kirviu ... galima tik sunaikinti. Nepadarytas darbas – prarasta išmintis. ...