Apie Kalėdas

... sietinas su žodžiu kalėti, nes žiemą žemė tarsi kali, šalčio sukaustyta ... saule“. Evangelijoje dažnai kalbama apie Kristų kaip apie „šviesą iš aukštybių“. Taigi ... . Kalėdų senis, arba Kalėda, liaudies dainose vaizduojamas atvažiuojantis iš tolimos šalies ...


Kiti

... Dainos apie gamtą – tai naujoviški, teminiu bei stilistiniu pagrindu išskiriami kūriniai apie gyvūniją, paukščius, augalus, metų laikus (pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą). ... Renesanso literatūroje. Turinio atžvilgiu dainos apie gamtą turi panašumų su ...


Kiti

... kupetoj šieno – suras kaip pernykščią žiemą. 2.Ieškodamas ir velnią surasi. 3.Ieškok ... turto nebūsi laimingas. 32.Iš dainos žodžio neišmesi. 33.Iš darbo ... . 13.Pasiliksi, mergele, rugienų griebti. (Apie senmergę). 14.Pasišiaušęs kaip senmergės ...