Kiti

... 21. vyrų darbas su galu, o moterų be galo 22. vyrų darbas nukertamas, ... dirba protas, kitą – rankos 40. vieną dirbti, devynis mislyti 41. vieną darbą dirbk, dešimt ant mislių turėk 42. vieną darbą ...


Kiti

... duona juodom rankom uždirbama. 6.Balta višta nupešta, ... Darbas – Dievo paliepimas, tinginys – velnio pagunda. 7.Darbas – laimės šaltinis. 8.Darbas meistrą giria. 9.Darbas ... raktas. 9.Gera moteris vyrui kelią taiso. ... tris. 4.Už vieną mokytą dešimt nemokytų duoda. ...


Kiti

... nuo trijų dešimtų lig keturių dešimtų ženija žmonės, nuo keturių dešimtų metų ... 108. žmogus gyvena vieną amžių, o jo geri darbai – du amžius ... višta dešimt snapų neturi 707. ir arklys nuomeilumo geriau dirba, ... , ne kišeniun 815. Dievas vyrui atima protą ir duoda ...


Kiti

... ir nešk 100. už vieną kaltą Dievas dešimt nekaltų baudžia 101. ... , Dieve, sutvėrei, o aš tave padirbau 128. tu Dievulio nekliudyk, ... ir išpaisytą 306. pondievo spėri darbai 307. Pondievo pečšluostė, o velnio ... tai korok, tik ne blogu vyru ar bloga pačia 615. ...


Kiti

... . vienas auga į protą, kitas iš proto 15. vieną pusę darbo dirba ... prieš Dievą 174. neprotingiems darbams ir trumpo amžiaus per ... geriau pasiklausti vieno protingo negu dešimties kvailų 368. geriau negražiam, ... be proto 399. Dievas vyrui atima protą ir duoda ...