Kiti

... 21. vyrų darbas su galu, o moterų be galo 22. vyrų darbas nukertamas, ... dirba protas, kitą – rankos 40. vieną dirbti, devynis mislyti 41. vieną darbą dirbk, dešimt ... o kas pataikavimu gaišta, bus pasotintas vargu 499. kas anksti kelia, darbus nudirba, kas ...


Kiti

... Darbas – Dievo paliepimas, tinginys – velnio pagunda. 7.Darbas – laimės šaltinis. 8.Darbas meistrą giria. 9.Darbas ... 9.Gera moteris vyrui ... Kas beldžia, tam atidaro. 27.Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus! 28.Kas nedirba ... 4.Už vieną mokytą dešimt nemokytų ...


Kiti

... 108. žmogus gyvena vieną amžių, o jo geri darbai – du amžius ... platesnė nekaip kąsnis 575. kiekvienas žmogus vis kitoks 576. kiekvienas žmogus ... višta dešimt snapų neturi 707. ir arklys nuomeilumo geriau dirba, ... ne kišeniun 815. Dievas vyrui atima protą ir duoda ...


Kiti

... ir nešk 100. už vieną kaltą Dievas dešimt nekaltų baudžia 101. ... išpaisytą 306. pondievo spėri darbai 307. Pondievo pečšluostė, o velnio ... tai korok, tik ne blogu vyru ar bloga pačia 615. ... kas gera, tai man, o kas niekam neverta, tai tau, Dieve 700. kas dirba, ...


Kiti

... vienas auga į protą, kitas iš proto 15. vieną pusę darbo dirba ... Dievą 174. neprotingiems darbams ir trumpo amžiaus ... kas plaukas, tai protas, kas galva, tai razumas 274. kas ... vieno protingo negu dešimties kvailų 368. geriau ... proto 399. Dievas vyrui atima protą ...