Dainų tekstai (žodžiai)

... Eik, vaike, eik Pasaulis liūdnas, bet puikus Eik, vaike, eik Saulę nulydėk Eik, vaike, eik Ir surask savus takus Eik, vaike, eik ... Eik, vaike, eik Pasaulis liūdnas, bet puikus Eik, vaike, eik Saulę nulydėk Eik, vaike, eik Ir surask savus takus Eik, vaike, eik ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... pasibelsk Duok ranką ir eikim per pievą basi Nakties ... Tu išėjai — Su mažu vaikeliu Kartą vaikštinėjau, Riešutus pražydusius ... lazdynėli, Tu žydėk lėčiau Pažiūrėk, vaikeli Kas jo per mažumas ... lazdynėli, Tu žydėk lėčiau Pažiūrėk, vaikeli Kas jo per mažumas ...


Anekdotai

- Tėveli, ar galiu eiti į diskoteką? - Eik, vaikeli. Sutiksi mamą, liepk jai grįžti namo


Anekdotai

- Tėveli, ar galiu eiti į diskoteką? - Eik, vaikeli. Sutiksi mamą, liepk jai grįžti namo.


Kiti

... kaip saulę 57. valgyk, vaikeli, tėvų duoną – kai atsisėsi ... 293. Pasvalio negali peikti – žmonės duonos negali veikti 294. pašoksi, ... galanda, o per pusrytį duonos neįkanda 429. liežuvis duonos ... nereikia 516. kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia ...


Kiti

... aitvarą pasižabojęs. 104.Ateik, kol laukiamas, išeik, kol mylimas. ... 4.Einant arti, reikia arklį gerai pašerti. 5.Eik su mulkiu riešutauti ... , šuns nebereikėtų. 5.Kad nupiešti dramblį, pirmiausia reikia jį pamatyti ... , mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia. 29. ...