Kiti

... 62. už darbų saulės nemato 63. už darbų saulės nemato 64. ... ir akmuo kruta 386. laikas eina, darbas neina 387. laikas darbymety ... 703. geras darbas nepigiai atsieina 704. geras amatininkas darbų ... . blogas darbas ant gero neina 1039. blogam darbininkui visi ...


Kiti

... reikalingas. (Žirklės) Eina per ugnį – nedega, eina per vandenį – neskęsta, eina per ... Į mišką eina, namo žiūri. Į namus eina, miškan žiūri. (Kirvis) Jautis eina gerti, o ... nusirengia. (Virbalai) Marga paukštytė visą pasaulį aplaksto. (Laiškas) Naktį troboj ...


Kiti

... sau didžiausias neprietelius 52. žmogus pradeda, Dievas parėdo 53. žmogus plikas ateina ... . žmogaus gyvenimas eina vingiais: čia gerai, čia Jezau reik šaukti 207. žmogaus ... paleidžia 518. lietaus būrys pereina, o liga žmogui nepereina 519. lengviau su šunimi ...


Kiti

... . kišenės trijų rietimų, pareina duonos septynių kepimų ... šaukštu duoną rieks, o su peiliu sriubą srėbs 576. kai rudienį eina ... eina svieto duona misdamas, svieto vargu gyvendamas 772. eina ... duonos rankomis nepašausi į pečių 797. duonos privalgęs, eina ieškoti ...


Kiti

... galva gyvena 33. žydas sau, o pakulos sau 34. žydas prie ... eina kaip žydas su atlapa šikine 560. eina kaip žydai į šiulę 561. eina kaip Užgavėnių žydai 562. eina kaip sena žydelka 563. eina ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... saulytę aš guliu Į saulytę aš žiūriu Ir vis žiūriu Žiūriu, žiūriu. Raganosis eina, eina ... Į saulytę aš žiūriu Vis tupiu ir tupiu Į saulytę aš žiūriu. Raganosis eina, eina ... Į saulytę aš žiūriu Vis guliu ir guliu Į saulytę aš žiūriu. Raganosis eina, eina ...


Kiti

... gavęs visai nelauktai. Vienąkart einąs per ganyklas ir radęs ... , ir galėsi sveika sau keliauti namo. Eina Eglė per akmenis, ... niekas negalėjo Eglės sulaikyti. Išeinant Žilvinas prisakė būti ne ... į mišką ir saugotis kad kas ten einant nepamatytų, šermukšnine lazda ...


Kiti

... saugot 184. pinigas sutaupytas – tai draugas įsigytas 185. pinigas sunkiai ateina, lengvai išeina ... . eina kaip pinigus pametęs 505. eina kaip pinigas iš rankų į rankas 506. eina ir eina kaip blogas ...


Kiti

... pastato. (Paukštis) Beria saujom, ima glėbiais, vėl ima saujom ir dalina visiems ... (Ąžuolo gilė) Eina be kojų, ragai galvoje. (Sraigė) Eina kaip meška, ... Eina mėsos šmotas, vinių priklotas. (Ežys) Eina pirtin juodas, išeina raudonas. (Vėžys) Eina ubagėlis ...


Kiti

... – į laukus, tinginys – ant pečiaus 2. vištos eina tūpti, o tinginys – gulti 3. verkia duonytė ... visuomet pratrysta 17. tinginys toli nueina, skūpus brangiai moka 18. ... tinginys talką telkia, o smaguris eina 22. tinginys sau, darbininkas kitam 23. tinginys ...