Vardadieniai

... Lingailė, Benediktas (Benas) 22 Gedgaudas, Gedgaudė, Kotryna 23 Gatigintas, Vismantė, Alfonsas, Akvilė 24 Daumantas, Ganvilė, Gabrielius ... 8 Džiugas, Audrė, Mykolas 9 Mingailas, Austėja, Grigalius, Edita 10 Putinas, Sangailė, Viktorina 11 Skirgaudas, ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Galvok, galvok ką darai. Galvok, galvok ką darai, Nes paskui bus blogai. Galvok, galvok ką darai Galvok ką darai. Galvok ką darai. Galvok, galvok ...


Kiti

... žydo botagas 141. tada atiduosiu, kai garadai žydės 142. šviečia spraga kaip žydelkos ... . ožka – ne galvijas, o žydas – ne žmogus 305. ožka – ne galvijas, merga – ne šeimyna, žydas – ne brolis, alus – ne vanduo, kunigas – ne ...


Kiti

... nenusipirksi 124. laimės uodega ilga, bet slidi 125. ... greit susikulia 176. laimė – garai, galva apkvais 177. kvailiems ... 274. gal laimė lėmė, o gal velnias padėjo 275. gal laimė ... draugą pažinsi nelaimėje 285. drąsus antbėga nelaimę 286. drąsus antbėga ...


Kiti

... 196. pinigas kaip svečias 197. pinigas išgano, pinigas pragano 198. pinigas ir už kunigą iškalbingesnis 199. pinigas ir sidabro ylą pergali 200. pinigas ir pragaro ...


Kiti

... sugadins, ir protingas nepataisys 222. ką kvailas padarys, tai nei išmintingas ... niekad išmintingai 236. išmintingas žodis kvailio ausin kelio neranda 237. išmintingas nuolatos ... gandus pikti skleidžia, o kvaili platina 305. galvotas, kol nesukvailios 306. galva ...


Kiti

... teisingas 55. turtingas, o šykštuolis – sidabrinė kiaulė 56. turtingas, kol turi 57. turtingasgarbingas ir laimingas 58. turtingas vargšo neužjaučia 59. turtingas ...


Kiti

... – nesibaigia kuodelis ir gana. Vėl bėga Eglė pas raganą. Ši liepė mesti ... be indų ragaišį užmaišysi ir iškepsi? Bėga vėl pas raganą. Ragana pamokė Eglę, ... gandrui per nugarą. Gandras išsigandęs pardūmė žemėn ir grįžo su juodo lopu ant nugaros. Pagaliau Dievas ...


Kiti

... Gaspadinė Elena Pjovė gaidį balana. Ne tiek pjovė, kiek džyravo, Kol gaidelis galą gavo. 38. Lipo ragana per tvorą, Ir ... Pakely berželiai auga, Ant šakos gaideliai snaudžia. Tik staiga šakelė triokšt! Gaidžiai žemėn ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... gamtą. Frazės apie gamtą. Gražūs žodžiai apie gamtą. Mintys apie gamtą. Sentencijos apie gamtą. Anksčiau gamta baugino žmogų, o dabar žmogus baugina gamtą ...