Kiti

... ne karvė 597. karvė ... geram žmogui šūdo negaila 772. geram žmogui ir velnias gerai daro 773. gerą ... gerą žmogų ir kiaulė įspiria 777. gera pradžia žmogų paragina 778. gera karvė išlaiko ir save, ir žmogų 779. gera ...


Kiti

... karvė pieną duoda, arklys duoną uždirba 546. karvė duonos neuždirba 547. karvė – ... geras pelnas – lengva duona 738. geras darbininkas visur duoną suras 739. gerai gerai – še duonos už tai 740. gerai ...


Kiti

... apkalbų nėra valnas 412. nors karvelis Dievo paukštelis, o vanagui – tik ... Povilą 522. nedavei, Dieve, karvės, trenk, perkūne, ir ožką ... . kas gerai pradeda, tam ir Dievas padeda 698. kas gera, ... . kai Dievas supyksta, ir karvelio lizdan perkūnas trenkia 793. ...


Kiti

... gerai pradėjo – tas laimėjo, kuris gerai baigė 102. ne tas geras, kas gera daro, bet tas geras, ... 171. laimė – ne svetimas karvelis: iš kito neišviliosi, prie ... – neužuosi 173. laimė – ne karvė, už ragų nepaimsi 174. ...


Kiti

... žydai kupetoj 78. veršis karvės subinėje – žyds su peiliu ... kugeliui 223. rugiams žydint, karvės zylioja 224. rožėms sužydus, ... 593. čiupoja kaip žydas karvę 594. čiupinėja kaip žydas ... Anykščių parakvijoj blaivystė žydėjo, pakol gerą kunigą turėjo 670. ant ...


Kiti

... kartus kaip pupalaiškis 515. kalba – karvelis, darbais – vilko brolis 516. ... geras žodis gerus darbus gimdo 684. geras vardas darbu pelnomas 685. geras valgytojas, geras ir darbininkas 686. geras ...


Kiti

... . še tau, boba, nei karvės, nei pinigų 131. savo ... moters prie pinigų 301. neleisk karvės prie dobilų, pačios prie ... atsitinka gera proga pralobti 350. kvailiui visuomet atsitinka gera proga ... pinigas nesimėto 610. ant jaunos karvės auga pinigai 611. Amerikos ...


Kiti

... šliūbą ir velnias geras 454. prieš šliūbą ir velnias geras 455. ... 703. mano burna kaip karvelio, o tavo gerklė kaip velnio ... akių velniu stoja 849. karvės broli, velnio susiede 850. ... kipšas perkūnijos saugos 1014. … kaip karvelio velnias 1015. … kaip davatka ...


Kiti

... . ne gerai kalbąs, bet gerai darąs yra už gerą laikomas 73. ... liežuvį 85. kuo ne karvelis: nors piktai elgiasi, bet ... , o ne tarnaitė 189. kalba – karvelis, darbais – vilko brolis 190. ... 232. gerai duodąs, ne gerai kalbąs, išgriežia reikalą 233. gera kalba ...


Kiti

... 109. tada praturtės, kai karvei balnas derės 110. šykštus ... pinigų 143. praturtės, kai karvei balnas derės 144. praturtėjo – ... gerais darbais turto neįgysi, mūro rūmų nepastatysi 295. gerai turtingam vogt, o plikiui peštis 296. gerai senam meluoti, ...