Patarlės ir priežodžiai

durnas gimė, durnas ir mirs


Kiti

... . turėk širdį, neužmiršk ir proto 30. turėk proto ligi svoto, o po svoto ir be ... nei grabas neištiesia 232. kuprotas gimė, kuprotas ir mirs 233. kuprotą tik karsto ... . durnas nesupras, protingas nieko nesakys 393. durnas kaip Rakytų beprotis 394. durnas beprotį ...


Kiti

... gimei, durnas mirei 166. kvailas gimė, kvailas ir mirs 167. kvailas gimė, kvailas ir mirs 168. kvailas gimė, kvailas ir ir mirs ... ir pats pasirodo 320. durnesnis už bobą, kvailesnis už asilą 321. durnas gimė, durnas ir mirs ...


Kiti

... pirmiausia reikia jį pamatyti. 6.Kad sapne rasiu, duosiu. 7.Kad velnias gimė, tai velnias ir bus ... ir ant lentos gali gyventi. 36.Mokytas – iš knygų, o durnas ... ir tvoros žydi. 5.Savam krašte pranašu nebūsi. 6.Savo ydas svarstyk, o artimo pamiršk ...


Kiti

... kliūti 103. žmogus ir pakartas papranta 104. žmogus ir numiršti besimokydamas 105. žmogus ... paverstas 107. žmogus gyveni, mokinies ir durnas miršti 108. žmogus gyvena vieną amžių ... randa 916. bėda gimė, kad žmogus nesnaustų ir Dievo neužmirštų 917. bėda be ...