Dainų tekstai (žodžiai)

... Gimiau nei per anksti, Nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, Nei per vėlai. Gimiau ... Gimiau nei per anksti, Nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau ... Gimiau nei per anksti, Nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau ...


Kiti

... giminė – penktas vanduo nuo kisieliaus 96. tokia čia giminystė ... giminę 223. nors atsigert šalto vandens, pavalgyt sausos duonos, bet pas giminę ... giminystė – tai dešimtas vanduo po kisieliaus 399. giminė – kaip devintas vanduo nuo kisieliaus 400. giminė ...


Kiti

... maudė, viena jos giminaitė bandė sutrukdyti, užtai ... Šventosios upę, gyveno Anykštos giminė. Gerai gyveno Anykštos giminė, nei vargo, nei bado nematė. Nelabieji ir prisiartinti prie tos giminės ... Anykštos, ant jos giminės, ir sumanė kartą ...


Apie Kalėdas

... (lot. Calendarium ir Calendae) reikšmė gimininga. Calendarium vadinta skolų knyga, o ... Bažnyčia šią šventę paskelbė Kristaus gimimo švente, remdamasi Biblija. Senajame ... oji Kristaus gimimo švente visuotinai pripažinta tik VII a. Nors Kristaus gimimo šventė ...


Kiti

... pinigais visur rasi draugų ir giminių 109. su pinigais visur gerai ... . girtuoklis už degtinę palieka piniginę (giminę) 482. gimimas ar mirimas – pinigų išleidimas ... kvailiu piniguotu 486. geriau šimtas giminių negu šimtas timpų (skatikų) 487 ...


Kiti

... atsirado 21. vaikams būk stiprus, o giminei turtingas 22. vaikai į turtus, o ... derės 144. praturtėjo – iš giminės išėjo 145. pondzius yra ... veislinga kaip kiaulė 255. ką giminėms turtą palikt, geriau svetimiems ... turtus neša 337. … kaip giminės prie turtingo


Dainų tekstai (žodžiai)

... Gimimo diena – Džordana Butkutė Laukei tu ... , atsikvėpki lengvai, Šiandien tavo diena, gimimo diena. Geso pamažu židinys Ir ... , atsikvėpki lengvai, Šiandien tavo diena, gimimo diena. negailėk tų draugų, kam ... atsikvėpki lengvai, šiandien tavo diena, gimimo diena.


Dainų tekstai (žodžiai)

... gimimo diena – Aliukai Nužydėjo rugiai laukuos, ... jai skamba jaunystės daina. Su gimimo diena tave, Linki laimės draugai ... džiaugsmo mes linkim visi. Su gimimo diena tave, Linki laimės draugai ... Tavo dainą dainuos visada. Su gimimo diena tave, Linki laimės ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... čia gimiau, Čia užaugau,čia norėčiau pasent, nes aš čia gimiau. Šiam ... , nes aš čia gimiau. Priedainis 2 kartus Čia aš gimiau ir jaučiau metų ...


Kiti

... manęs nemylėjai. Ir vadovaudamasi žiauriais giminės išgyvenimo įstatymais, numetė mažylę j ... ir paklusdama tiems patiems žiauriems giminės išlikimo dėsniams ir šią ... pasakė kregždutė ir paklusdama žiauriems giminės išlikimo dėsniams, išgelbėjo mažylę. ...