Gimtadienio sveikinimai

... reikalingas ir svarbus žmogus. Didžiausi linkėjimai gimtadienio proga!


Gimtadienio sveikinimai

Žodžiai, linkėjimai, gėlės nuvysta, Liks tik tyrumas, širdžių šiluma… Šį aštuonioliktą nuostabų rytą – Laimė, jaunystė tebus amžina.


Gimtadienio sveikinimai

Lašiukai tyliai suskambės, Greit žemė bus iš miego, O šiandien gėlės pražydės Ant melsvo kovo sniego, Ko palinkėti - viskas nyksta: Patsai gyvenimas, linkėjimai. Linkiu Tau laimės, didelės sveikatos Ir kelio, kloto pavasario žiedais.


Gimtadienio sveikinimai

Ko palinkėti - viskas nyksta: Patsai gyvenimas, linkėjimai. Linkiu Tau laimės, didelės sveikatos Ir kelio, kloto pavasario žiedais.


Gimtadienio sveikinimai

Lašiukai tyliai suskambės, Greit žemė bus iš miego, O šiandien gėlės pražydės Ant melsvo kovo sniego, Ko palinketi - viskas nyksta: Patsai gyvenimas, linkėjimai. Linkiu Tau laimės, didelės sveikatos Ir kelio, kloto pavasario žiedais.


Gimtadienio sveikinimai

Lašiukai tyliai suskambės, Greit žemė bus iš miego, O šiandien gėlės pražydės Ant melsvo kovo sniego, Ko palinkėti - viskas nyksta: Patsai gyvenimas - linkėjimai. Linkim Jums laimės, didelės sveikatos Ir kelio, kloto pavasario žiedais.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Gimtadienis – šventė metuose viena, tad brangink, vertink ir džiaukis tu ja! Didžiausi linkėjimai gimtadienio proga!