Gimtadienio sveikinimai

Truputį saulės, Truputį meilės, Truputį laimės, Mažyčio skausmo, Ir neaprepėmo žydro dangaus nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimas 40-ojo gimtadienio proga sveikina ( Joneliu seima pvz.) Sukūrė Viktorija Burovaitė


Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienio šampanas lyja Iš šilkasparnių debesų Ir Tau svajingos eilės kyla Į dangų iš karštų širdžių. Dangaus miražai nusidažė Visom Gimtadienio spalvom. Tau nešam rožių puokštę gražią — “Ilgiausių metų” leisk dainuot.


Gimtadienio sveikinimai

Mielas ***, Nuoširdžiausi sveikinimai Tau gimtadienio proga.... Daug laimės, džiaugsmo ir stiprybės... Dėkui Tau už gerumą....


Gimtadienio sveikinimai

Sveikiname tave *** gimtadienio proga ir linkime daug laimės, meilės, pinigų, bernų, išsipildančių svajonių ir ištikimų draugų.


Gimtadienio sveikinimai

Štai atėjo dar viena akimirkai, kai (pvz.:16-tas) lašas įkrito į tavo gyvenimo taurę pripildamas džiaugsmo, laimės, o galbūt kartu ir ašarų. (Pvz.:16-to) gimtadienio proga tave sveikina ...


Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienio proga sveikinam ir linkim: Lai visad Tave ...


Gimtadienio sveikinimai

Truputį meilės, Truputį saulės, Truputį laimės, Mažyčio skausmo Ir neaprėpiamo žydro dangaus! Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga!


Trumpi gimtadienio sveikinimai

Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga!


Gimtadienio sveikinimai

Te išaušta tau laimingas ir giedras gimtadienio rytas, Atnešantis daug laimės gyvenime. Te išsipildo visi Tavo troškimai. Su gimtadieniu sveikina


Gimtadienio sveikinimai

Teaušta Tau gražus gimtadienio rytas. Tebūna Tau kelias gėlėm nusagstytas. Lai niekas pasauly Tavęs nekankina, Lai žydinčios rožės Tau širdį ramina.