Sveikinimai gimus vaikui

Lylia lylia pupų, Lylia lylia pupų, Lylia lylia lyliučiuku, Lylia lylia mažučiuku


Sveikinimai gimus vaikui

A-a a-a mažų, A-a a-a gražų, Voi liuliuciai liuliuciai, Mažų mažutėlį Gražų gražutėlį.


Sveikinimai gimus vaikui

Tiuka, tiuka. Tiuka tiuka tiuka, Aš mažutį tiuka. Aš Sauliukų a-a a-a a-a. Liūlia liūlia liūlia. Liūlia mažutį, liūlia dabiliukų. a-a a-a a-a a-a. a-a a-a a-a.


Sveikinimai gimus vaikui

Lyly lyly, rūtelis, Lyly lyly, maželis, Lyly ly, kvietkelis, Lyly ly, pupela, Lyly lyly, dobilelis, Lyly lyly, žolynėlis, Lyly lyly, žirnelis.


Sveikinimai gimus vaikui

Ciuci liuli mažukucį, Oi pupuli drabnukucį, Oi liuliuci karvelaicį, Oi pupuli sakalaci, Oi liuliuci obelaici, Lulia ciuciai bernužėlį Oi liuliucį obelelį, Ciuciai pupai diemantaicį, Tai ciuciuli deimantėlį, Vai liuliucį sakalėlį, O pupuci ųžolelį, Vai ...


Sveikinimai gimus vaikui

a-a a-a karolėlį, ciuciai liūliai poterėlį. * Liūli liūli vaikutėlį, Ciucia liūlia paukštužėlį. * A-a a-a mažukucį Ciuciai liūliai drabnukucį. * A-a a-a karvelį, Ciuci liuli paukštelį. * A-a a-a pucinėlį, Ciuciai liūliai dobilėlį. * Liūli liūli liūli, ...


Sveikinimai gimus vaikui

Liūlia liūlia, sūnutis mana, liūlia, Liūlia liūlia, baltus dobilelis, liūlia, Liūlia liūlia, vaikutis mana, liūlia, Liūlia liūlia, baltus karvelėlis, liūlia, Liūlia liūlia, markus demedelis, liūlia, Liūlia liūlia, žalioja rūtela, liūlia, Liūlia liūlia, ...


Sveikinimai gimus vaikui

Liuliai liuliai vaikelį, Liuliai liuliai mažukų, Liuliai liuliai brangiausių, Liuliai liuliai gražiausių. Liuliai liuliai, duosiu bulkelį, Liuliai liuliai, pienelio. Žumik žumik, viena akelė, Žumik žumik, ir kita akelė,- Aš darbelį ramiai padarysiu.


Sveikinimai gimus vaikui

Lylia lylia, mažutėli, Lylia lylia, brolutėli, Lylia lylia, mik miegelio. Lylia lylia, ko nemiegi? Lylia lylia, ko tu rėki? Lylia lylia, cit, neverki, Lylia lylia, neraudoki.


Sveikinimai gimus vaikui

Supu supu bernelį, Supu supu sunelį, Supu supu gražutį, Supu supu myliutį. Aš jį naru ažmigdyte, Kad anas ilgiau miegotų. Mana sūnelis drabnutis, Mana sūnelis meilutis.