Anekdotai

... jauna graži mergina. Lifto durys užsidaro ir jie ima važiuoti. Staiga mergina atsisuka ... jos kuo toliau. Liftas sustoja, mergina išlipa ir vyriškis sako savo ...


Anekdotai

Rusas, graži mergina, vokietis ir vienuolė važiuoja viename ... . - Taip jam ir reikia, galvoja mergina, norėjo prie manęs lįsti, bet ... vokietis, aišku rusas bandė kibinti merginą, bet kvailys suklydo ir paliete ...


Tostai apie moteris

... Malonus, gerai išauklėtas inspektorius kreipiasi į gražią merginą, kurią moko vairuoti automobilį. – Ar ... abejo, daug kas sakė! – nusišypsojo mergina. – Tai kodėl, po šimts velnių ...


Juokingi tostai

... Malonus, gerai išauklėtas inspektorius kreipiasi i gražią merginą, kurią moko vairuoti automobilį. – Ar ... abejo, daug kas sakė! – nusišypsojo mergina. – Tai kodėl, po šimts velnių ...


Anekdotai

... ... Bangos ošia... Ant kranto stovi graži mergina... Romantiškai žiūri į saulėlydį... Jūreivis prieina ... jai su irklu per galvą. Mergina, paplūdusi kraujais, nukrenta ant žemės ...


Anekdotai

... jauną gražią merginą. Auditorija visai nutyla. Studentų veiduose pasimato nuostaba. - Tačiau merginai aš ...


Anekdotai

... gražia mergina. Vaikšto po miestą, po parką, po gatves, vaikšto, vaikšto, vaikšto. Merginai ...


Anekdotai

Pas gydytoją į kabinetą užeina graži mergina. Gydytojas, net nepažvelgęs, iškarto jai sako: - Nusirenkite! Mergina ima nusirenginėti. Gydytojas žvilgteli į ją ir taria: - Na kam taip greitai? Palaukite, aš nors muziką įjungsiu...


Anekdotai

... ... Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina... Jūs pajuntate kažką... Suprantate, apie ... jaunas ir eidavau pasivaikščioti su mergina, aš pajusdavau meilę širdyje...


Anekdotai

Kai ryte einu į darbą, susitinku tokias gražias merginas ir man taip jų norisi... Kai vakare iš darbo einu namo - merginos gražios, bet jų jau nesinori. Vadinasi, darbas patenkina...