Dainų tekstai (žodžiai)

... lietus… Ir man taip gera gyvent… Ir man taip gera mylėt ... rast… Ir man taip gera gyvent… Ir man taip gera mylėt ... žiedais Ir man taip gera gyvent… Ir man taip gera mylėt ... man… Ir man taip gera gyvent… Ir man taip gera mylėt ...


Kiti

... – ne moterystė, ir persiskyrus gali gyventi 194. draugų prie stikliuko netrūks ... draugas 247. atskirai gyventi – su broliais draugauti, drauge gyventi – su marčiomis pjautis ...


Kiti

... mokos, išmoksta, kai nebereikia gyvent 2. žmogui pergyvent gyvenimą – tai ne ... ant dviejų gyvenimų 54. pergyvent gyvenimą – tai ne ... juoda duona visą gyvenimą gyventi, o balta tik keletą ... smertis ubagiška 128. gyvenimas pergyventi – tai ne obuolį sukrimsti ...


Kiti

... , kad nėra pažytko 487. kas gyvent nori, tas darbymety nesnaudžia 488 ... nedarytų 764. dirbk it amžinai gyventum, elkis it ryt numirtum 765 ... darbu sunku 1069. be darbo gyventi – svetimu prakaitu praustis 1070. be ...


Kiti

... Praamžius nusprendė sukurti gyvulių, kurie gyventų pelkėse. Pirmiausia sutvėrė varlę. Paleido ... valdė visus vandenis ir jų gyventojus, joks mažiausias kirminėlis nei smulkiausia ... . Piktas ir nedoras buvo žmogus. Sugyventi su žmonėmis negalėjo. Išvarė jį ...


Kiti

... , kad tokia pikta, nieka negalės gyvent, tokia priešinga, tokia savotiška. Žiūri ... mokėt gyvent. Labai gera, – saka, – mana žmona, bet reik mokėt gyvent. Dabar ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... nors taip atsakė? – F. Nyčė. Kad gyventų vienas, žmogus turi būti arba ... nedaro nieko. – W. Magee. Žmogus negali gyventi atsiskyręs, jam reikia bendrauti. – J. V. Gėtė ... žmogus. Žydų patarlės Jeigu Dievas gyventų Žemėje, žmonės jam išdaužytų langus ...


Anekdotai

Sociologai atliko tyrimą: įvairių šalių gyventojams rodė nuotrauką, kurioje pavaizduotas gatvėje ... gyventojai teigė, kad nuotraukoje pavaizduotas negyvas žmogus, skirtingai atsakė tik Rusijos gyventojai ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... gražiausia nata Dainos negirdėtos, dainos išgyventos, Daina, kurioje yra Nesumeluota praeitis ... esu, ar matai? Taip noriu gyventi ir kurti laimę vėl. ... esu, ar matai? Taip noriu gyventi ir kurti laimę vėl. ... esu, ar matai? Taip noriu gyventi ir kurti laimę vėl. ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tu man parodyk, Kaip reikia gyvent, kaip reikia žydėt, Savo grožio ... tu man parodyk, Kaip reikia gyvent, kaip reikia žydėt, Savo grožio ... tu man parodyk, Kaip reikia gyvent, kaip reikia žydėt, Savo grožio ...