Dainų tekstai (žodžiai)

... laimę man ir tolimą salą Kur šėlom abu mes per naktis ir ... , Kai toliuose girdis daina, pasaulis kaip vynas Ir jau nesvarbu, ... pas mane Ir šoksim mes ligi ryto, kol laužas užges ir pavargus nutils ... laimę man ir tolimą salą Kur šėlom abu mes per naktis ir ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... mylinčias širdis… (x2) Šoksime mes gatvėje po meilės lietumi, Mums linksmai šypsosis medžiai ir stogai balti balti, Mūsų juoką girios aidas atkartos toli toli, Šoksime mes ... ir stogai balti balti, Mūsų juoką girios aidas atkartos toli toli, Šoksime mes ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... dar vis girdžiu. Pasakyk man: ajajai, Aš sakysiu: ajajai, Dviese šoksim, ajajai ... , šventė širdyje, Šoksime mes slapčia. Gal tai diena, gera ten ir čia. Ir tikiu, kad ... dar vis girdžiu. Pasakyk man: ajajai, Aš sakysiu: ajajai, Dviese šoksim, ajajai ...


Linksmi SMS

Šoksime mes tvarte po plytų lietumi. Mums šypsosis kiaulės ir paršiukai keturi, mūsų juoką tvarto aidas atkartos toli toli, šoksime mes dviese po plytų lietumi..


Kiti

Šoksime mes dviese ant stalo gatavi, Mums linksmai šypsosis bonkos ir arkliai balti, balti. Mūsų riaugą vodkos aidas atkartos toli, toli, Šoksime mes dviese per tavo gimtadienį ant stalo gatavi.


Dainų tekstai (žodžiai)

... keliu, ne taku. Ir vos rusenančią Pakūrensim žaibais Ir šoksim šoksime, trypsim trypsime, Kol naktis pasibaigs. O, saule, Gaidžių giedoti dar nekviesk Ir ... , šaukia “Bravo” man velniai, O mes vis šokame, trankiai šokame, ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Šoksim iki ryto, kol visai nejausim kojų. Ši naktis ilga ir ... šviesos ir tiek garsų Ir lekiam mes lyg ant sparnų, Neatsilik ir ... : nebūk drovus Ir lėksim mes lyg ant sparnų – Ir aš, ir tu… ... ir kas tarp mūsų buvo… Gal kada nors mes susitiksime ir vėl, Ir ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Svajonėm pakviesk Ir šoksime Po krintančiom žvaigždėm Dvi mažytės ir pavydžios ... laiku Todėl šia naktį Mes vėl apie ją Svajosim ... tirpsta snaigės Akyse šaltis baigės Stebuklas nakties Dvi širdis palies Ir mūsų meilei vėl kelius nuties. Ir ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Šoksime kartu. Pasiryškink lūpytes, Ir pamirški taisykles. Jos šiandien mums negalios, Nes norime dabar mes ... įrodyti visiems, Kad dar ne laikas eit namo, mes šoksime ilgai. Čia kiekvienas, jeee Šoka šoka, jeee Juda juda,prisijunk ir ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Šoksim visą dieną – Saulės vaikai Ką mes veikiam, kai nuotaika ... ar girdi? Juk tai daryti nori visi. Nusišypsok, nesivaržyk, Šoksim visą ... kartu. Ir lekiu aš vėlei kuo greičiau, Ir su muzikos ... girdi? Juk tai daryti nori visi. Nusišypsok, nesivaržyk, Šoksim visą ...