Posakiai ir sparnuotos frazės

... . Exire magnus e tugurio vir potest. Ir iš ... M.) Vyne – teisybė, vandenyje – sveikata. Ipsa senectus morbus. ... koks puikus avių sargas vilkas! Optimum cibi ... libenter. Sotus pilvas tingi dirbti. Plurimos annos ... est, sibi serviregravissima servitus. (Seneca) Sau ...


Kiti

... , kad vilkas kitų avis nešioja, o kai jo nunešė, tada patikėjo ir rėkti pradėjo ... ponui smirda. 80.Kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi. 81.Kur širdis, ten ir ... nepasiūsi. 20.Žodžiu sotus nebūsi. 21.Žodžiu sužeisi, žodžiu ir pagydysi. 22 ...