Kiti

... kad nebūtų iš ubago gaspadorius, iš mužiko – ponas 293 ... kur gyveni, ten namai, kur garbini, ten Dievas 609. kur du-trys, ten ir Dievas 610. kur ... žinai, tik Dievas žino, jei du žino, žino visas svietas 924 ...


Kiti

... duonos yra, po Kalėdų – Dievas žino 428. lig pusryčio dantis galanda ... ir gera 448. kur duona, ten ir namai 449. kur duona, ten ir kraštas 450. kur dūmai ... duonos ir druskos praryt 750. gaspadorius į karčemą – duona iš namų 751. gaspadorius girtuoklis ...


Kiti

... kur duona, ten ir namai 52. kur duona, ten ir kraštas 53. kur dirbi, ten duona, kur ... – nuo tavęs namai – dešimt 67. ir gyvulys žino, kur gaspadoriaus namai 68. gyventi ... namai 71. gaspadorius per žingsnį, namai per sieksnį 72. gaspadoriaus akimi namai ...


Kiti

... . kur skarbas, ten yra darbas 395. kur gaunu darbo, pavalgyti, ten namai, kur numirsiu ... berno gaspadorius 424. koks į valgį, toks ir į darbą 425. koks ėdis, toks ir ... . kieno darbai, to ir griekai 458. kiekvienas durnius žino, kad sekmadienis – nedarbo ...


Kiti

... žmogus be mokslo kaip namai be langų 138. ... kurmis lenda, kur giliau, žmogus ieško, kur geriau 526. kurį kaip Dievas sutveria, apskiria ir ... žmogui 640. kad gaspadorius žinotų, kokią naktį ... ir užgyveni tik šešias lentas 719. gyvena žmogus ant svieto ir nežino ...