Sveikinimai jubiliejaus proga

... , pastatė ir sugriovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais padovanojo gyvenimiškąjį ... , įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų. Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug ... , o gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus.


Tostai jubiliejaus proga

... jubiliejaus proga linkime, kad jus Lydėtų nuostabiausi prabėgusių metų prisiminimai, Linkime puikios sveikatos ...


Tostai jubiliejaus proga

... , nuopelnai šeimai, visuomenei, tėvynei.) Šią šviesią ir džiaugsmingą dieną aš noriu ... jis šiais metais pasodins savo jubiliejaus proga. Siūlau visiems atsistoti ir susidaužti ...


Tostai jubiliejaus proga

... Išaušo rytas jubiliejaus, Greit saulė atrakins vartus. Ir ... rasos tyros, krištolinės, Bučiuotų žiedlapius švelnius! O jie, prie skruostų prisiglaudę, Pajutę ... šypsena ant veido, Ir rankos sveikinti išsities: Tegu Tavieji jubiliejai, Žiedais ...


Tostai jubiliejaus proga

... —Jubiliejaus šventė ir garbė! Daug pasiekusiam — didi šlovė ir balti laivai svaigios minties ...


Tostai jubiliejaus proga

... Sveika sutinkant jubiliejų, kurio taip laukėme ... . Tegul jis būna mūsų visų šventė, kurie Tau esam artimi. Ir ... , kurie yra Tau ištikimi. Šia proga prisiminki ir kitus, kurie tau ...


Tostai jubiliejaus proga

... Tu į šeimą svečiu atėjai. Atmerkus akis dar bijojai šviesos, Švelnų motinos žvilgsnį sekei. Gimimo diena – gražiausia diena, Kaip saulės šviesa ...


Tostai jubiliejaus proga

Svečiams išsiskirsčius, žmona ilgai šniurkščiojo nosimi, ... praėjo puikiai. Visi svečiai liko patenkinti. – Tau tik svečiai ir terūpi! – kūkčiodama ...


Tostai jubiliejaus proga

... ir atsiųsiu Tau glėby Laisvę iš jaunystės sodų, audrų ... nešu, Dovanoju meilės dangų bei švelnias mintis skiriu, Kad gyventum ilgą amžių nenustodamas tikėt, Jog atšventęs Jubiliejų dar ilgai gali ... krūtinės man Tavęs, Ir svajonės mūsų bendros niekada laivais ...


Tostai jubiliejaus proga

... Kaštonų pumpuruos tokia švelni gyvybė Tartum Jaunystės siela medyje ... suvešėjus žieduose mažytė — Lyg iš šventyklos sauja gėlojo vandens. Bet apkabink gyvenimą kaštono rankom Ir gerk svajonių pieną sielos spinduliais. Dvidešimtmečio siekiais ...