Tostai jubiliejaus proga

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, Ir nueitų dienų graži rimtis. Lai būsimieji metai būna Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!


Tostai jubiliejaus proga

Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas. Štai Tu atvėrei 50-tą savo gyvenimo kambarį. Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas


Tostai jubiliejaus proga

Linkim Jums tik beribės sveikatos Metų niekad nereikia skaičiuot, Tegul liejasi taurės šampano! Ir lai muzika šiandien Jums gros!


Tostai jubiliejaus proga

Už tai, kas buvo ir dar bus, Už ateities miražą! Gražias dienas! Gerus draugus! Už viltį ir už drąsą!


Tostai jubiliejaus proga

Svečiams išsiskirsčius, žmona ilgai šniurkščiojo nosimi, pagaliau pravirko. – Kas yra? Kas atsitiko? – nustebo vyras. Juk vaišės praėjo puikiai. Visi svečiai liko patenkinti. – Tau tik svečiai ir terūpi! – kūkčiodama atsakė žmona. Staiga ji nusišluostė ...


Tostai jubiliejaus proga

Tegul garbingas jubiliejus Naujų jėgų širdy pasės Ir pakylės, lyg laisvas vėjas, Ieškot gyvenimo žvaigždės.


Tostai jubiliejaus proga

Ir saulė matys, ir mėnulis matys, Koksai jubiliejus, kokia sukaktis! Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai. Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.


Tostai jubiliejaus proga

Sakyti tostą malonu, Kai šitiek vyrų ir žmonų Gražiai susėdę poromis, Ir vyrai žvilgsniais renka mis. Ak, tikrą žavesį pamatę, Jie skelbia Mis - JUBILIATĘ!


Tostai jubiliejaus proga

Keliu aš taurę už grožį tų žiedų, Kuriuos lemtis jaunyste pavadino, Kad jie nevystų žodžiuose dainų, Išliekančių svaigesnėmis už vyną.


Tostai jubiliejaus proga

Ramybė – ideali sielos būsena, tačiau judėjimas – amžinasis gyvybės variklis! Tad pakelkime tostą už tuos, kurie dar nepavargo!