Anekdotai

... ką daryt? Įsimetė į bagažinę, nuvažiavo į kapines, susirado duobkasį ir sako: - ... matai? Eik, užkask normaliai, kad neišsikapstytų! Novarusas išvažiuoja, duobkasys eina ... pirmyn-atgal po kapines laksto. Policininkas nueina, ima apžiūrinėti kapines, o tuo ...


Anekdotai

Laive: - Kapitone, kapitone!!! - Ką? - Inkaras plaukia!!! - Hmmm... Blogas ženklas...


Anekdotai

- Kapitone, kapitone, inkaras išplaukė!!! - Hmm... Ne prieš gera...


Anekdotai

... nuolatinio kapojimo, ar kažkas panašaus. Palaidojo tą vyruką. Kitą dieną kapinių sargas vaikšto po kapines ir mato: iš kapo lindi didžiulis pimpilas. Na, kapinių ... gale, pasitaręs su velionio artimaisiais, kapinių sargas iškasė lavoną, apvertė ...


Kiti

... lapkričio 2 d. Lietuvoje gyvieji aplanko mirusiųjų kapus, uždega žvakes. Neretai šventė ... nėra aiškios ribos, bei kapai aplankomi dažniau lapkričio 1 d., kuri ... buvo atliekamos kapinėse, kurios vadinamos – alkomis. Kiekvienas prie savo kapavietės aukojo ...


Kiti

... ten namai, kur numirsiu, ten kapai 43. kur namai, ten ... palaiminti tie namai 45. kur kapai, ten namai 46. kur ... , kur numirsiu, ten bus kapai 49. kur eini, ten ... ten duona, kur numirsi, ten kapai 54. kur auga miškai ... ir nagai 59. katrie kapuose, tie namuose 60. kas ...


Kiti

... . neturi vietos kaip žydas kapuose 329. netinka žydas, netinka ... kapų 524. gražumėlis, kaip ant žydų kapų 525. gražumėlis kaip žydų kapuose ... 528. gražiam, kaip ant žydųkapų 529. graina kaip Merkinės ... 681. … kaip bobutė ant žydkapių 682. … kaip kirminas, žydo ...


Kiti

... už pinigą ir šuniui vieta kapuose yra 66. už niekus ... pinigai žmogų vaiku padaro ir į kapus nuvaro 216. pinigai žmogų ... kišenės 326. mislina pinigus nusinešt į kapą 327. miestas kaukia, pinigų laukia ... proto 381. kas turi pinigų kapšą, tam su ubagu nepakeliui ...


Šventės ir nedarbo dienos

... dėl pasileidusio Lietuvos jaunimo. Smerkiamas kapitalizmas ir pornografija. Vasario 16 ... valstybės atkūrimo diena. Einama į kapines prie signatarų kapų. Liūdima visų, mirusiųjų ... diena. Didžiausia šventė. Smerkiamos kapitalizmo šventės ir bedieviai, kurie ...


Anekdotai

Girtuoklis užmigo kapinėse. Buvo toks girtas, kad prieš užmigdamas įlindo į kapo duobę ... , užsimetęs ant savęs, išlindo iš kapo: - Ūūūūūūūū.... Ū ū ūūūū... Duobkasys net neatsisuko ... per dantis ir pareiškė: - Po kapines vaikščiok kiek tik nori, bet ...