Kiti

... . kas nuo Dievo atstoja, prie to velnias pristoja 688. kas myli bites, ir dievas myli 689. kas mykia ir bliauja, tas Dievą apvagiliauja 690. kas klauso tėvų, tam ir Dievas padeda 691. kas ...


Kiti

... stalo pirmutinis, tas prie darbo paskutinis 476. kas prie darbo neprakaituoja, tas tankiai sirguliuoja 477. kas pirmiau prie darbo, tas ... Dievas dieną, o velnias – darbą 773. Dievas davė sveikatos, Dievas duos ir ...


Kiti

... įgeltas žmogus ar gyvulys mirtų, tačiau Dievas padarė kitaip – kad įgėlusi bitė mirtų. Bites Dievas padaręs šventais vabzdžiais už tai ... santarvėj ir taikoj. Sužinojo Jūratė, kad žvejys Kastytis jos žuveles gaudo ir mirčiai smerkia, užsirūstino ir ...


Patarlės ir priežodžiai

kas myli bites, ir dievas myli


Patarlės ir priežodžiai

kas myli bites, ir dievas myli


Kiti

... bitės, toks ir medus 48. ko tavo akys užtinusios – ar bites kopinėjai 49. kas myli bites, ir dievas myli 50. kaip Vervelio bitės ...


Kiti

... Kas skaito ir rašo, tas duonos neprašo. 34.Kas su Dievu, ir Dievas su tuo. 35.Kas ... paslysta, bet tas, kuris toje pačioje vietoje du kartus paslysta. 17.Ne tas myli, kas žada, o tas, kas ...


Kiti

... jeigu Dievas nori žmogų nubausti, tai pirma atima protą 658. jei žmogus žmoniškas, tai jo ir protas kitoniškas ... myli 775. gerą žmogų ir šuva pažįsta 776. gerą žmogų ir kiaulė įspiria ... žmogaus sveikata 896. bitės dobile susiprado imdamos medų, kaip tat žmogus ...


Kiti

... kas šmotą turi, tam ir velnias kepurę prišika 826. kas save giria, velnias spiria 827. kas pypkę rūko, tas ... nebijotai, tai ir ant eklos užbėgtai 924. kad Dievas neima, o velniui nereikia 925. kad Dievas ...


Kiti

... ir dykai kaso 27. žydas užpyko, už tai ir ... benkartas 576. drąsi davatka ir bažnyčioj bezda 577. dilgynės ir keikiamos žydi 578. Dievas ... žydukas 687. … kaip Jako bitės 688. … kaip Čiužo bitės 689. … kaip čigono vaikas ...