Krikštynų sveikinimai

Krikštynos - tai šventė mūsų širdy, Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti, Šypsosi giminės ir krikšto tėvai, Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.


Krikštynų sveikinimai

Būk tiesa, kad Tavimi tikėtų, Būk geras(a), kad tave mylėtų. Būk ugnim, kad per lietų, Prie Tavęs sušilti galėtų...


Krikštynų sveikinimai

Nušviesk bažnyčią savo šypsena, šiandien išaušo tavo Krikšto diena, Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo, Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.


Krikštynų sveikinimai

Linkiu, kad būtum žmogumi, kuris kitus jaučia ir supranta, kuris siekia gėrio, grožio bei tiesos.


Krikštynų sveikinimai

Visi šiandieną susirinko Tavęs pasveikinti, mažuti, Bažnyčioj sukalbėt maldelę, Uždegt ta proga po žvakutę... Šią ypatingai gražią dieną Baltu drabužiu pasipuošęs, Palydimas krikšto tėvelių, Tapti krikščioniu pasiruošęs... Tegul vien laimė, meilė, gėris, ...


Krikštynų sveikinimai

Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės, Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės, Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais, Visad patarti, būt geriausiais draugais.


Krikštynų sveikinimai

Mieli krikšto tėveliai Ši diena ypatinga, Degant baltai žvakelei Šiandien tapsiu turtingas. Gausiu meilę Dievulio Dovanų kalnelius, Kunigėlio palaimą Ir antrus tėvelius. Į tikėjimo kelią Vartelius man atversit Ir mane pirmą kartą Pas Dievulį nuvesit.


Krikštynų sveikinimai

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.


Krikštynų sveikinimai

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė Niekada neužgęsta širdy. Tegul neša tik viltį ir laimę, bei neleidžia paklysti gyvenimo kely!


Krikštynų sveikinimai

1. STABTELĖK su savo vaiku - kai kiti aplink šitaip skuba. 2. VAIKŠČIOK su savo vaiku - kai kiti vien tik bėga. 3. KALBĖK su savo vaiku - kai kiti geriau šaukia. 4. KLAUSYKIS vaiko - kai kiti apsimeta užsiėmę. 5. JUOKIS su savo vaiku - kai kiti žiūri ...