Posakiai ir sparnuotos frazės

... Liaudies balsasdievo balsas (lot. Vox populi – vox dei) ... tų, kurie sako, kad liaudies balsas esąs Dievo balsas, nes maištaujančios minios balsas artimas beprotystei.


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo aruodo 2. žodis Dievo ... Dievo loja 190. šuo – Dievo sutvėrimas, vilkas – velnio pramanymas 191. šuns balsas ... o kas viršaus – tai jau Dievo davimas 583. liaudies balsasDievo balsas 584. lenda, nei sudiev ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... deserto. Dykumoje šaukiančiojo balsas. Vox populi, vox Dei. (Seneca) Liaudies balsasDievo balsas. Vulpes pilum ...


Patarlės ir priežodžiai

liaudies balsasDievo balsas


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant ... vilko pasninkas 199. žmogaus planai, Dievo keliai 200. žmogaus pavidalas, vilko ... gerą žmogų ištvirkina 932. balsas žmogų pamėto 933. balsas girdėti – žmogaus nematyti ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris ... 329. šuo – Dievo sutvėrimas, vilkas – velnio pramanymas 330. šuns balsas pas Dievą ... . kai valgo medų, tai sako: „Dievo bitelės, Dievo bitelės“, o kai bitė įgelia ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip ... , svieto vargu gyvendamas 772. eina balsas kaip iš rago, nėr duonutės ... . ant Dievo valios atsidėk, bet ir pats netingėk 1074. ant Dievo atsidėk ...


Kiti

... , sąsajos su krikščionybe ar populiariais liaudies tikėjimais. Etiologinė sakmė “Žmogaus sutvėrimas ... smilčių. Pirmąkart Liucius neištarė “Vardan Dievo” kaip lieptas ir neparnešė smilčių ... neįveiks jo. O tie stiprus vilko balsas reiškia, kad garsas apie galingą ...