Kiti

... Mįslės apie gyvūnus ir augalus. Mįslės apie daržoves. Mįslės apie vaisius. Mįslės apie medžius. Mįslės apie grybus. Mįslės apie bites. Mįslės apie paukščius. Ant geležinių ...


Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio ... Drūtas drūtas ąžuolas, septintą dieną bitės lenda. (Bažnyčia) Dvikojis ilgaliežuvis ... (Aidas) Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys) Iš ...


Kiti

... Mįslės apie daiktus. Juokingos mįslės. Linksmos mįslės. Atlėkė paukštis be sparnų, įkando ... , be kojų raitas jodinėja. (Balnas) Bitės liemuo, lino gelmuo, viršuj mėnuo ...


Kiti

... , žmonių griekai 128. velnio bitės, velnio ir medus 129. ... ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... . močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ... , tada sako: „Velnio bitės, velnio bitės“ 891. kai užklosiu kailiniais, ...