Mįslės

... to lino molis, tame molyje rugiai, tuose rugiuose kiaulė, apie tą kiaulę ... , uždengtas linine staltiese, ant staltiesės molio dubenyje ruginė košė su spirgais ...


Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio tala ... to lino molis, tame molyje rugiai, tuose rugiuose kiaulė, apie tą kiaulę ... uždengtas linine staltiese, ant staltiesės molio dubenyje ruginė košė su ...


Kiti

... Mįslės apie gyvūnus ir augalus. Mįslės apie daržoves. Mįslės apie vaisius. Mįslės apie medžius. Mįslės apie grybus. Mįslės apie bites. Mįslės apie paukščius. Ant ... , ne toks jau didelis, iš molio bažnyčios per medinį tiltą. (Su ...


Kiti

... Mįslės apie daiktus. Juokingos mįslės. Linksmos mįslės. Atlėkė paukštis be sparnų, įkando ... lapatuoja. (Spragilas) Žiemą brolis, vasarą molis. (Krosnis) Žirgas stalde, o uodega lauke ...


Kiti

... 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... musėt tau velnias pinigus iš molio lipdo 666. mušdamas žmoną, ... 678. močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ...