Kiti

... Mįslės apie gamtą. Mįslės apie žiemą, pavasarį, vasarą, rudenį. Mįslės apie Kalėdas. Mįslės apie saulę. Mįslės apie vandenį. Anoj pusėj ... ropė per dangų kopė, kuoduota pempė paskui ją tempė. (Saulė ir ...


Kiti

... vargsta kaip velnias su negyva pempe 234. vargsta kai biednas ... 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... 678. močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ...