Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio tala ... (Aidas) Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys) Iš ... pirmyn, o iš vietos anei krust. (Laikas) Vienas kalba – šimtai klauso, šimtai ...


Kiti

... Mįslės apie daiktus. Juokingos mįslės. Linksmos mįslės. Atlėkė paukštis be sparnų, įkando ... nudailinti. (Žirklės) Dieną žiopsau, naktį laikau už apykaklės. (Gembė) Dieną pilna ... ) Dieną naktį bėga, niekur neišbėga. (Laikas) Du apvalūs, vienas ilgas, visoms ...


Kiti

... yra velnias 10. žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs ... 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... 678. močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ...