Apie Užgavėnes

... Triukšmavimas ir muzika Užgavėninkai labai daug triukšmaudavo, grodavo įvairią muziką. Grodavo ... . Keli persirengėliai sudarydavo orkestrą. Muzikantai buvo Morės palydovai, sulodydavo ... ir prasideda gavėnia, apie ją net yra mįslė: Septynios mylios geležinio ...


Kiti

... Mįslės apie gyvūnus ir augalus. Mįslės apie daržoves. Mįslės apie vaisius. Mįslės apie medžius. Mįslės apie grybus. Mįslės apie bites. Mįslės apie paukščius. Ant ... baslyje daug laiptelių, tuose laipteliuose muzikantai griežia. (Medis ir paukščiai) Stovi ...


Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio tala ... žaltys ant kaklo apsivyniojęs baubia. (Muzikantas su triūba) Gyvena be kūno ... (Aidas) Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys) Iš ryto ...


Kiti

... Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi ... 360. pasaka nuo Dievo, mįslė nuo velnio 361. pas ... į butą įsileisti mergą davatką, vaikį muzikantą ir arklį drigantą 495. ... turėti arklį drigantą ir vaikį muzikantą 499. neduok, Dieve, svetur ...


Kiti

... patinai 58. visi velniai – visi muzikantai 59. vilko neišmokysi švelniai ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... 530. pasaka nuo Dievo, mįslė nuo velnio 531. pas ... 678. močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie moteris. Frazės apie moteris. Gražūs žodžiai apie moteris. Mintys apie moteris. Sentencijos apie ... Moteris yra dieviškų prieštaravimų stebuklas. – Ž. Mišlė. Moteris, kaip ir pinigas, ... Jos iš tikrųjų nelinkusios nei į muziką, nei į poeziją, nei į dailę ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie meną. Aforizmai apie meną. Citatos apie meną. Frazės apie meną. Gražūs žodžiai apie ... mūšis. Mene nereikia savęs tausoti. – Ž. Mišlė. Menas – tai žmonijos sąžinė. – F. ... kūrinyje jis nebūtų pastebimas. – Ovidijus. Muzika, skulptūra, poezija, dailė ir ...