Merfio dėsniai

... nemaišomi. Elektroninis laiškas, kuriame parašytas įžeidžiantis atsakymas, ateina maksimaliai ... , nepavyksta parinkti spalvų gamos. Jei abi šios pareigybės suderintos viename ... esantį tame pat serveryje. ŽINOMUMO paradoksas: Kuo autoritetingesnis ir garsesnis ...


Kiti

... velnias išėjo, o kitas toks parėjo 68. vienas velnias ariamas ... . teisybė taip, kaip šikšnosparnis velnio paukštis 313. ... parlėkė kaip velnias iš peklos paleistas 537. parduoti velniui dūšią 538. parduok ... rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... O dangaus skliautuose degs šviesiausi laužai Parašyk, tik klaidelių jokių netaisyk O ... dega ryto laužai Parašyk, tik klaidelių jokių netaisyk Parašyk, parašyk Tu bent vienu ... taip krūtinėj sunku Parašyk, vėjais savo laukų atsakyk Parašyk, parašyk Tu bent vienu ...


Kiti

... žydą bičių 295. parsidavęs kaip žydo bernas 296. paragėsi tu ją, ... , ten žydija 402. Kulių parapija buvo gera visa, pakol ... 537. giriasi kaip žydas parkom 538. giriasi kaip žydas ... kaip Salantų žydpalaikis 669. Anykščių parakvijoj blaivystė žydėjo, pakol gerą ...


Kiti

... turtingas bijojo pinigų, ubagas – paršelio nustoti 74. turtingą ir ... kožno žviegia 135. Rokiškio parakvija į bėdą įkrito: sudegė bažnyčia ... . neskaityk pinigų, kol neparduosi tavoro 293. neša ... kunigas Dievą už pinigus parduoda 364. kunigai – Dievo apaštalai, o ...


Kiti

... sugriūtų. (Stogas) Kad atsikeltų – dangų paremtų, kad prakalbėtų – daug pasakytų, ... vietoj stovi, o visus maitina. (Stalas) Ketursparnis žvirbliukas ant kalnelio dailiai ... tvertely raudoni paršeliai vartosi. (Žarijos) Miške gimęs, miške augęs, parėjęs namo ...


Merfio dėsniai

... vyksta. Marketingas – tai įprastas pardavimas tik su universitetiniu išsilavinimu. ... Reputacijai svarbu užmojis, o ne rezultatas. (S. N. Parkinsonas) Niekada žmogus nebūna taip ... . Skrodimas parodė, kad mirties priežastis buvo skrodimas. Skrodimas parodė, kad ...


Anekdotai

... Noriu mūsų parduotuvei užsakyti iškabą: "Čia parduodamos ... pareiškė žmona.- Kam reikalingi žodžiai "Čia parduodama"? Aišku, jei parduotuvė, tai ir parduodama. - Tu teisi, paliksiu tik žodžius "Gyvos žuvys". - Mūsų parduotuvėje ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Parašyk į PM – TNN Tu parašyk į PM Tą trumpą šiltą žinutę. Tu parašyk į ... ateitis. Tu parašyk į PM Tą trumpą šiltą žinutę. Tu parašyk į PM, Kad nori su manim būti. Tu parašyk į ... tave. Tu parašyk į PM Tą trumpą šiltą žinutę. Tu parašyk į PM, ...


Kiti

... parabolių užrašyta nedaug. Parabolė “Senelis parodė, kad pilvs dirb”: Eidams senelis par ... kad jis nebenoriąs valgyti. Parėjęs namo, gulos kur į šiaudus ... pilvą ant dirvono ir parodė, kad visą tą ... tavo pilvas. Ir įdėjęs. Parabolė “Draugai”: Ėja du draugai ...