Kiti

... niekada negalėjo būti tikrovėje. Buitinė pasaka “Žmogus šuns vietoj”: Kitąsyk, kada ... išleido paskutinį kvapą. Buitinė pasakaAkla merga”: Atvažiava piršliai pas mergą, katra striuka matyma ...


Kiti

... bliūdo vyras, o prie darbo – merga (svirplys) 199. prie ... greitas darbas – aklas gimsta 645. greitai pasaką pasakysi, bet ne taip greitai darbą padarysi 646. greitai dirba, aklas ... suktais darbeliais 720. garsi merga motinos darbais 721. ...


Kiti

... Dievui latvį apgavęs 360. pasaka nuo Dievo, mįslė nuo ... padėk, Dieve! Merga graži, linai gražūs ir diena graži! – Merga – ne ... . neduok, Dieve, kurčią kiemą, aklą trobą 510. neduok, Dieve, ... Dievo apylaida 579. liga – Dievo merga 580. lig velnio nedasitarnavau, ...