Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie pinigus. Frazės apie pinigus. Gražūs žodžiai apie pinigus. Mintys apie pinigus. Sentencijos apie ... patarlės Pinigai slepia tūkstančius nusikaltimų. Už pinigus galima nusipirkti ... ir gražumą pinigai padidina. Mergos darbas, kunigo pinigai ir ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. žodžiu – ąžuolus varto, darbu – ir skiedros ... . patamsio darbai, šviesos juokai 255. patamsio darbai šviesoje pasirodys 256. pana prie šalies – darbas iš ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, žmogus už ... nedirbdamas genda 254. valug žmogaus ir darbas 255. valig Jurgio ir kepurė, valig žmogaus ir ... juokas žmogų jaunina, pyktis sendina 652. juodas darbas žmogaus nežemina 653. juk ir ...


Kiti

... liaudies patarlės apie kvailumą. 1. žiūrėk žemyn – mislys, kad kvailas 2. yra galvočių ir ... kvailas juokas sveikaton neina 162. kvailas ir utėlių turi 163. kvailas ir pirštą ... duoda 267. gudrus – kai girtis, kvailas – kai darbas dirbti 268. gudrų pažinsi ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie teisybę. 1. yra teisybės tik vardas, ... 9. viens už juoką turės, kits į širdį įsidės 10. viens juokais darys, kits už ... skęsta, ir neteisybė arielkoj maudos 185. darbą žinok, o teisybę pamėk 186. darbą mokėk ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... spėri darbai 307. Pondievo pečšluostė, o velnio pečkuris 308. pondieve, padėk ir bėgančiam, ir ... ir po puodu (pečium) nepasislėpsi 407. nuo Dievo griekas, nuo svieto juokas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie sveikatą. 1. žmogus senyn, sveikata mažyn 2. ... . kvailas juokas sveikaton neina 78. kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi ... sveikata, o senas įpratimu 99. ir akvatos, ir sveikatos reikia į darbą 100. į sveikatą, kol ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... pinigai ir mašina 15. vienas rublis ne pinigai, o tūkstantis – ne juokai 16 ... . ir juodą darbą pinigas padaro baltą 468. ir Amerikoje pinigų nieks nemėto 469. ir ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie išmintį. 1. žmogus nelaimingas paprastai skaitos ... . kokia išmintis, toks ir darbas 46. knyga – pasaulį girdanti išminties upė 47. klausyk ... mažoj galvelėj telpa 97. didelis juokas – maža išmintis 98. didelė išmintis ...


Kiti

... patarlės ir priežodžiai. Lietuvių posakiai. A 1.Abejodamas ir tvarto nepastatysi, ir ... Darbas – Dievo paliepimas, tinginys – velnio pagunda. 7.Darbas – laimės šaltinis. 8.Darbas meistrą giria. 9.Darbas ...