Kiti

... liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... 372. mandras kaip žydelis, ant kiaulės užsiritęs 373. mandras kaip ... per pusę 419. kiaulė maulė – žydo tetulė 420. kiaulė kūda, boba girta ... … kaip Kirkilų žydas 684. … kaip kiaulė į žydo butą 685. … kaip ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... ir sėda 584. kiaulė už žmogų mandagesnė 585. kiaulė pelus ėsdama nori ... ir laigo 587. kiaulė daug suryja, o žmogus ir kiaulę suryja 588. kentėjimai ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... Dieve, kada kiaulė ragus įgauna 512. neduok, Dieve, jei kiaulė ragus gauna ... 848. kad Dievas neapleis, tai kiaulės nesuės 849. kad Dievas ... žmonių 919. jeigu Dievas padės, kiaulės nesuės 920. jeigu Dievas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... darbo, tiek ir naudos 465. kiaulės kiaulavertas ir darbas 466. kelnes ... tamsyn 890. darbininkas kaip iš kiaulės agradninkas 891. darbininkas gyvenimo neregi ...


Kiti

... liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... šimtą velnių mačiu 307. tiek kiaulei grybas, tiek velniui žydas 308 ... ir be obuolių 600. neįduok kiaulei ragų, velniui nagų 601. nei ... kaip velnias į pakulas 993. įsileisk kiaulę į trobą, tai ir ant stalo ...


Kiti

... liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... Velykų 282. per viešes kad kiaulė duonos kepalą neša, tegul neša ... subine nuoga 312. o Jėzau, Marija, kiaulė duoną prarijo 313. nusiuntė, kur ... 487. kiek nuo duonos 488. kiaulė pelus ėsdama nori, ar ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie protą. 1. žmogus yra gerbiamas iš ... negu kalba 95. protingas – kaip kiaulė išmintinga 96. protingas žmogus pirma ... ženotas 103. protingas kaip Svirnelio kiaulė 104. protingam arielka gert, švariam ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... teisingas 55. turtingas, o šykštuolis – sidabrinė kiaulė 56. turtingas, kol turi 57 ... , greita kaip ežys, veislinga kaip kiaulė 255. ką giminėms turtą palikt ...


Kiti

... liaudies patarlės apie vandenį. 1. žvejys tėvas ir vaikai į ... tykus vanduo krantus plėšia, tyki kiaulė gilią šaknį knisa 84. ... molis su vandeniu 231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys neiškastas ... laikysis rėty vanduo 503. ar kiaulės mėsa, ar lašiniai, ar ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... . nemiegok, pinigus pavogs 300. neleisk kiaulės prie bulvių, moters prie pinigų ... tarbą pinigų pripiltų 422. kad kiaulė turėtų pinigų, negertų pamazgų 423 ...