Kiti

... patarlės apie melą. 1. vieno tiesa, o kito ne melas 2. vienas kartas – ne melas 3. vaiko melas ... melas su karieta 8. pusė teisybės – melas 9. melas turi savo galą 10. melas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie teisybę. 1. yra teisybės tik vardas, ... su gelda, melas su karieta 37. teisybė slinkte slenka, o melagystė lėkte lekia ... nė biskio 129. melagystė eina tiesiau, o teisybė – užkluonėmis 130. melagis – tiesiog, teisybė ...


Kiti

... liaudies patarlės apie vandenį. 1. žvejys tėvas ir vaikai į ... su vandeniu 231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys neiškastas ... 268. melagis kur paporys ugnį, ten rasi vandenį 269. melagis ir ... atskirai gaudyti 414. gėdinti melagį, pajuokti kvailį ir ginčytis ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi ... laikė 563. melas prieš žmones, o ne prieš Dievą 564. melas prieš ... negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kalbą. 1. žmonės, ką kalba, iškalba 2. ... kalba apie Kaidošių, kitas apie Aidošių 9. vienas kalba apie akėčias, o kitas apie vežėčias 10 ... , darbusis dirba 124. kalbus kalba, melą mala 125. kalbus kalbą, darbus ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... . mielės prie juodos duonos nevaikščioja, o melagiai per tankiai 404. mielas svečias ... . alkanas kūnas apie duoną mąsto 1084. alkanas kūmas apie duoną mąsto 1085 ...


Kiti

... liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... maišą 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... o velnią už uodegos laikė 688. melagis – velnio brolis 689. medžiotojams ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... titnagu grįsta 52. turtingo ir melas teisingas 53. turtingo griekai – tai ... . kunigas apie dangų bliauna, o sau turtus krauna 225. kunigas apie dangų bliauna ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie gyvenimą. 1. žmogus per gyvenimą mokos, ... nė gyvenimo 74. kur tik melas, ten gyvenimo nėra 75. kūnas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kvailumą. 1. žiūrėk žemyn – mislys, kad ... , kvailą iš kalbų 303. gėdinti melagį, pajuokti kvailį ir ginčytis su ...