Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... . mokslas žmogaus negadina 491. miške mešką išmoko – žmogaus neišmokys! 492. miške ... pusių 497. meška ima jėga, o žmogus – razumu 498. mešką gali išmokyti, žmogaus ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... biednas velnias 235. valioja kaip meška velnią 236. valio dalgis, valio ... tempdamas 437. rauna kaip velnias mešką 438. ramioj pelkėj velniai susitelkia ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie vandenį. 1. žvejys tėvas ir vaikai į ... 56. vandeny vėžys, o ant žemės meška – nėra sutvėrimo gyvesnio 57. vandens ... išprašyti 382. ir veizės kaip meška į bosą vandens kiepalę įpylusi 383 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie bites. 1. žirglioja it bites šakume ... spiesdamos 21. sukasi kaip bitė apie žiedą 22. šūdas bitė, šūdas ... – jo bitės 31. plėšia kaip meška bites 32. piktos bitės saldų ... į namus neša 74. eina kaip meška į bites 75. eik kaip bitė ...


Kiti

... liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... duonos išsiėdusi 474. klebinėjo, klebinėjo, o apie duoną neminėjo 475. kito ... uždirba 1058. ar tu ne meška prie duonos? 1059. ar ... alkanas kūnas apie duoną mąsto 1084. alkanas kūmas apie duoną mąsto ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... basiem 206. sudiev šeškui, sudiev meškai, sudiev ir voverėlei, ir ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi ... negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie draugus. 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, ... . nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave ... ir draugai tave mylės 120. meška vilkui ne draugas 121. maskolius ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie laimę. 1. yra busilas ant stogo, ... vilkęs pames, ale nelaimė su meška 4. vienos nelaimės spaudžiamas neverk 5. vieniem ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kvailumą. 1. žiūrėk žemyn – mislys, kad ... sunku 106. kvailiui ir kelmas meška 107. kvailiui galva dėl to ...