Meilės SMS

... su savo meile kaip su princese ar princu. Išraižyk jūsų vardus ...


Valentino dienos sveikinimai

... su savo meile kaip su princese ar princu. Išraižyk jūsų vardus ...


Vestuviniai tostai

Princas pamilo princesę. Karalius, kaip meilės ženklą, įsakė ...


Kiti

... Lyg pasakų šešėlis esi princesė ateities. Aš laukiu, ir vaizduojuos ...


Tostai jauniesiems

... Princas pamilo princesę. Karalius, kaip meilės ženklą, įsakė ...


Anekdotai

- Ar žinote, ką darytų princese Diana, jei prisikeltų iš numirusių? - Draskytų karsto dangtį!!!


Anekdotai

Kartą Pelenė sutiko Maiklą Taisoną, kuris pažadėjo ją aprengti, kaip princesę, nusivesti į pokylį rūmuose, o pabaigai pridėjo: - Bet neužmiršk, kad po 12-to smūgio tavo galva pavirs į moliūgą!


Anekdotai

Jonelis kvailelis ateina pas karalių: - Aš pažadėjau, kad atnešiu slibino galvą. Štai ji. Karalius, visai nesutrikęs: - Aš pažadėjau tau princesės ranką. Štai ji.


Anekdotai

Tris dienas ir tris naktis karalaitis bučiavo miegančiąją princesę. O paskui pagalvojo: "Gal ji iš tikro negyva?".


Anekdotai

Atėjo kvailelis Jonelis pas karalių ir sako: - Pažadejau atnešti jums slibino galvą. Štai ji. - O aš, Joneli, žadėjau tau princesės ranką... Štai ji.