Profesiniai sveikinimai

Už bendrą kavos puodelį per pietus, Už valandėlę prie kavos po darbo… Už kolegas ir už bendrus draugus Šiandien keliu draugystės taurę! Tave pabūt kartu kviečiu Pačiu brangiausiu man svečiu…


Profesiniai sveikinimai

Lyg riešutai — į saują, Lyg spinduliai — į saulę — Atėjote po vieną Ir triūsėte kasdieną. Visi linksmi ir gražūs, O rankos — baltos, mažos… Bet daug padarėt darbo Ir niekas nepavargo. Todėl, kad ne po vieną, O kad visi už vieną! Vieni kitais tikėjom — ...


Profesiniai sveikinimai

Ateinu ne tuščiomis — Pilnas dėmesio glėbys: Patarimams ir tiesoms, Pabarimams ir naštoms — Už save ir už kitus, Išklausysiu už visus! Atlaidumas lai klestės Ir širdis nenukentės, Kai nors vienu žodeliu Jus užgaut galbūt galiu. Mano tiesą greit pajus, ...


Profesiniai sveikinimai

Su Jumis prabėgo metai, dienos, Su Jumis švenčiau šventes. Liūdesio akimirką kiekvieną Su Jumis buvau drauge. Man taip gaila, kad turiu palikti Tuščią savo vietą aš… Nenorėjau tylomis išnykti, Lyg šalta žvaigždė užgest… Mano atsisveikinimo puota Man ...


Profesiniai sveikinimai

Iš triukšmingų gatvių einame į darbą, Visą dieną būname kartu. Mes draugai didžiausi kolektyvo tarpe — Nors kolegos esame kitur. Nuotaika lyg saulė languose, ant stalo — Spinduliuoja mūsų širdys dvi. Ir jausmai po darbo niekad neatšąla — Gal kitiems ...


Profesiniai sveikinimai

Niekada neišnyksi šešėly, Jei gyvensi tiktai dėl kitų. Niekada nenuvys Tavo gėlės, Jei dainuosi širdim dėl žmonių. Tavo magiško balso klausytis Eis seni, dideli ir maži — Tavo dainos ne vieną išgydys, Jei nebūsi prieš juos išdidi. Tai, ką duoda mums ...


Profesiniai sveikinimai

Gyvai Tu imi į ranką šaltą mikrofoną Ir skamba lūpose pažįstama daina, O kiekviena nata prožektoriuos užgroja — Skambus orkestras aidi scenoje tada. Triumfuoja salė, griaudi Tau aplodismentai, Kai scenos laiptais prie žiūrovų Tu eini. Palietęs žodžiais ...


Profesiniai sveikinimai

Teatro prabanga kiekvieną dvasioj pakylėja. Tiktai kulisuose suvirpa jaudulys. Artistų paveiktas, kažkas nustos saldžiai mylėjęs, Kažkas daugiau savęs mylėti neišdrįs. Bet būki artistu ir scenoje kasdien gyvenki! Kasdien gyvenki, mirki ir pakilki vėl!.. ...


Profesiniai sveikinimai

… kankanų spindesys, ovacijos paikų žiūrovų. Šekspyro klausianti karčios būties kalba… Štai vieniša Karmen prabėgusi lengvai sustoja. Ak! Dezdemonos linkstanti mirtin galva… Teatro šurmulys nuščiūva arijai suskambus. Mintis nueina dekoracijų kraštais. ...


Profesiniai sveikinimai

Tu ateini kiekvieną vakarą į sceną Ir savo laime daliniesi su mumis. Koncertas baigiasi — lieki stovėti vienas… Išeina natos… Vėjas trenkia durimis. Prožektoriai jau išjungti. Rakina salę. Dar sūrūs prakaito lašai Tau ant kaktos. Tu scenoj nori dar pabūt ...