Kiti

... ir mergų 222. viską veltui žmogus mislija: šiandien gyvas, šiandien džiaugias, o rytoj ... žmogų dabina 703. ir gero tu man, žmogus, panorėk kvailam žmogui padaryti ... 728. gražiam žmogui gražus ir kvartukas 729. gražiam žmogui gražios širdies reikia 730. graži ...


Kiti

... . padėk, Dieve! Merga graži, linai gražūs ir diena graži! – Merga – ne šeimininkė ... tu man, Dieve, taip aš tau: tu mane sutvėrei, aš tave padirbau 751. kaip tu man ... patektų 808. kad visus darbus mokėtum, ne visus dirbtum 809. kad tik yra šiandieną ...


Merfio dėsniai

... vesti gražią, protingą ir turtingą – vesk tris kartu. Vyrai du kartus savo ... kitų turi netinkamą baltumo atspalvį) Pakabink paveikslą čia (Ne, turiu galvoje ten) Ar tu mane myli? (Ketinu prašyti ko nors brangaus) Ar tu mane labai myli? ( Šiandien ...


Kiti

... 55.Graži būtų mergina, tik rankos per baltos. 56.Graži moteris – ... skaistykla. 57.Graži žmona – ne sau, o kaimynui. 58.Greičiau šventu paliksi, ... . 40.Ką gali padaryti šiandien, neatidėk rytojui. 41.Katė ... merga vaiko. 11.Užsivėręs tu manimi kaip adata ant siūlo. ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... , Nekęsk manęs, kai būsim dviese, Nekęsk šiandieną, nes rytoj Žinau, tu vėl mane mylėsi ... beviltiško miesto, Už tai, kad tu ne gražiausia, Galbūt yra gražesnių… Ir ... , Nekęsk manęs, kai būsim dviese, Nekęsk šiandieną, nes rytoj Žinau, tu vėl mane mylėsi ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Pas mane Bet bus jau per vėlu Šiandien kambary – Gražiausios rožės Tu ... svajingu žvilgsniu Mane sutikus Tu nusišypsojai Žvilgsniu žavingu Tu mane viliojai Męs ... atvažiuotum Rastum mane vieną Laimingas būčiau – Tu tai turi suprast Kodėl miegi Eime kartu ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... ut des. Duodu, kad ir tu man duotum. Ducunt volentem fata, nolentem ... Habitus non facit monachum. Abitas nepadaro vienuoliu. Hodie mihi, cras tibi. Šiandien man ... debes. (Petronius) Grąžink, ką privalai. Repetitio est mater studiorum. Kartojimas yra mokymosi ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Kaniava Man niekad taip sunku nebuvo, Kaip šiandien rytą Lietuvoj, Nerimas vėl kyla manyje ... nelygioj kovoj Tad išskirkit man kampelį dangaus Leiskit šiandien pabūt silpnadvasišku, ... jaunas, to-o-o-ks, Kad šiandien norisi bliaut, Gražiausia, kas išlieka ilgam, ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... man užmiršti šiandien nevalia. Man šviečia veidelis žydram ekrane, Aš tavo paukštelis, palesink mane ... bučiuotis naktim. Aš tavo kačiukas, tu mano pelytė, Bandysiu šią naktį ... padainuosiu dainelių gražiausių. Natalija, Natalija, Ar važiuosi su manim į Gran ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Tu man parodyk, ką turi, aš tau parodysiu, ką moku, Tu šiandien velniškai graži, o aš elgiuosi kaip pirmokas, Tu šiandien velniškai graži ...