Velykiniai SMS sveikinimai

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai.. Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai.. Su Šv. Velykom!


Velykiniai tostai

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai. Tegul šv. Velykų varpo dūžiai Širdy paliks vien laimę amžinai. Su šv. Velykom!


Velykiniai sveikinimai

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai… Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai. Su Šv. Velykom!


Velykiniai SMS sveikinimai

Ir su margučiais, su šv. Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!


Velykiniai SMS sveikinimai

Miega zuikis su zuikiene, bet sapnuoja jis lokienę, muistos zuikis, sukinėjas, jaučia kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, o brolyti, abu kiaušai nudažyti! Su Sv. Velykom!:)


Velykiniai SMS sveikinimai

Ir su margučiais, ir su Šv. Velykom, ir su pavasario pirmais žiedais!Palaiminto prisikėlimo ryto, gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!=]


Velykiniai SMS sveikinimai

Ir su margučiais, su šv.Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.


Velykiniai SMS sveikinimai

Kai pavasaris atėjo, Visas miškas sugūžėjo. Bulius bara atidarė, Žąsiną gaidžiu ... pardavėja, Bebras *ulkina virėją, Voveraitė su briedžiu Geria kavą su brendžiu! Su šv. Velykom!


Velykiniai SMS sveikinimai

Su pulsuojančia gyvybe kiekvienoj medžio ar krūmo šakelėj, Su besikalančios gležnos žolės kvapu, Su dangų ir mūsų širdis nutvieskusia ... lankstumo, gerų minčių - ašaros skaidrumo. Su Šv. Velykomis!


Velykiniai SMS sveikinimai

Su margučių smagumu, Kyla saulė pamažu - Kelk, skubėk ir tu kartu - Skelbia varpas: Kelkimės visi kartu - Su Velykų Aleliuja - Su nauja viltim krūtinėj, Su džiaugsmu širdies gelmėj - Skamba varpas: Aleliuja! Su Šv. Velykomis!